Kyčelnice žláznatá roste převážně na území karpatského oblouku od Ukrajiny až po Moravu. Na západě Čech ji najdete také u Jilmového potoka pramenícího u Podhorního vrchu a vtékajícího pod Lazurovým vrchem do Kosího potoka. Právě u tohoto vodního toku nyní rozkvetla řada dalších rostlin.

Fialové květy kyčelnice se střídají s bílými kvítky sasanky hajní. „Roste v listnatých i smíšených lesích, v olšinách, na vlhčích loukách a pastvinách a rozkvétá od března do dubna, ve vyšších polohách kvete ještě počátkem května,“ uvedl už dříve pro Deník znalec místní přírody Miroslav Trégler.

Čeští přírodovědci bojují o záchranu řady druhů ohrožených rostlin: 

Nejohroženější druhy rostlin: Koniklec otevřený
Česko zachraňuje ohrožené rostliny. Pomoci může i mozaikové sečení

Dalšími květy jsou prvosenky. Prvosenka vyšší vyhledává vlhčí a chladnější biotopy jako hlubší údolí potoků (pěkné porosty jsou například na Kosím potoce pod Lazurovým vrchem) a mokré podhorské louky.

„Však také název není odvozen od velikosti rostlin, ale od vyšších nadmořských výšek jejich nalezišť. Prvosenka jarní (Primula veris), lidově zvaná petrklíč, má ráda teplejší a živnější místa (teplé trávníky, světlé lesy a křoviny). A jak poznáte od sebe oba druhy prvosenek? Prvosenka vyšší vykvétá dříve (již v březnu), má sírově žluté květní koruny a kalich k nim přisedlý,“ upozorňuje Trégler.

Barevná krása Slavkovského lesa: kvete vzácná kyčelnice, prvosenky i sasankyBarevná krása Slavkovského lesa: kvete vzácná kyčelnice, prvosenky i sasankyZdroj: Deník/Antonín Hříbal

Prvosenka jarní vykvétá až v dubnu a květnu, má květní koruny žloutkově žluté a kalich nafouklý, nepřiléhavý.