V Přerově a okolí se jedná o první stupeň povodňové aktivity, tedy stav bdělosti.

V Teplicích nad Bečvou hladina překročila 330 centimetrů, což znamená druhý stupeň a stav pohotovosti.

Zdroj: Youtube