„Proběhne z důvodu plánované údržby technologie jezu, kontroly jezových segmentů a klapek. Současně bude probíhat seřízení technologie, prohlídka nadjezí a případné odstranění naplaveného materiálu z jezové zdrže, vyčištění svodných kanálů, sběrných studní a oprava dlažeb,“ informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Podle jeho slov umožní vypuštěná jezová zdrž kontrolu břehového opevnění nadjezí, které bylo v průběhu celého letošního roku zatopené vzdutou hladinou vody.

Zahájení vypouštění zdrže provádí Povodí Moravy každý rok první pondělí měsíce září od rána od 8 hodin. „Manipulace při vyhrazování se provádí po jednotlivých krocích pozvolna tak, aby nejdříve došlo k ustálení hladiny. Teprve potom následují další kroky,“ vysvětlil Petr Chmelař.

Rekonstrukce přelivné zdi a vývaru pod hrází plumlovské přehrady je dokončena. 21.10. 2022
OBRAZEM: Rekonstrukce hráze. Plumlovská přehrada nyní zvládne i extrémní povodeň

Každoroční srážka probíhá dle platného manipulačního řádu jezu Hranice. Vypuštění zdrže bude probíhat pod biologickým dohledem a dozorem Místní organizace Českého rybářského svazu.

Jez v Hranicích prošel v předchozích letech rozsáhlou rekonstrukcí, která spočívala v rozšíření jezu o jedno jezové pole a vybudování téměř 150 metrů dlouhého rybího přechodu.

Zdi proti povodním

V Hranicích nad silničním mostem dokončilo Povodí Moravy v loňském roce protipovodňové zídky v celkové délce 1050 metrů a protipovodňové hráze v délce 350 metrů. „Nové protipovodňové opatření Hranic zvládne převést povodeň o průtoku až 699 m³/s a současně vytváří podél řeky Bečvy prvky v podobě tribun a schůdků, které přibližují řeku lidem, umožňují přístup až k vodě a vytváří v blízkosti řeky volnočasovou zónu,“ doplnil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.