Součástí dynamického řízení dopravy v hlavním městě je mimo jiné i preference na přechodu pro chodce. Rychlému a bezpečnému přechodu chodců přes komunikaci napomáhají chodecká tlačítka. Mechanická kontaktní tlačítka fungující na principu stisku, která se používají v celé republice, dosud nepředstavovala žádný problém. V souvislosti s epidemickou situací bylo ale nutno začít uvažovat o jiném řešení. Bezkontaktním.

„Nápad na bezdotykové tlačítko jsem dostal během první vlny pandemie v polovině loňského roku. Klasická zařízení na přivolání zelené, které známe z pražských ulic, sice můžeme bezpečně zmáčknout pomocí klíčů nebo loktem, ale to je málo. Chtělo to vyšší level,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu.

Byla vyvinuta vlastní technologie

Vzhledem k tomu, že ani u nás, ani v zahraničí podobné, daným požadavkům vyhovující zařízení k dispozici není, bylo rozhodnuto vyvinout vlastní technologii. A požadavky nebyly malé. Především nízká cena. Dále například maximální možnost využití stávající infrastruktury a zařízení či vysoká spolehlivost. Největší výzvou byl ale jistě termín - ihned.

Společnost Eltodo, která je výhradním výrobcem tlačítek pro chodce pro TSK Praha, připravila dva prototypy. První na bázi infračerveného čidla. Toto řešení bylo technicky jednodušší, a tudíž levnější, ale méně spolehlivé. Druhý prototyp byl osazen mikrovlnným radarem a indikace detekce byla ještě doplněna o akustický signál.

Půl roku zátěžového testu

„Do testovacího provozu na Dvořákově nábřeží jsme se rozhodli nasadit tlačítko s radarovou technologií, u kterého zkušební testování ukázalo méně falešných detekcí. Proto jsme se rozhodli jít touto cestou, a nyní věříme, že se nám vše potvrdí v praktickém provozu,“ vysvětluje nasazení radarového tlačítka Barbora Lišková z Technické správy komunikací.

„Půl roku budeme technologii vystavovat různým klimatickým podmínkám, a pokud se osvědčí a bude zájem ze strany občanů, teoreticky ji můžeme příští rok začít rozšiřovat. Musíme zkoušet nové a neotřelé věci, jedině tak se město bude rozvíjet,“ dodal Adam Scheinherr.