Ta způsobila úhyn ryb na řece už v minulosti. „Jedná se o nejpravděpodobnější variantu. Při velkém přílivu srážek čistička odpadních vod nestíhá a odpadní vody se rovnou pouští do toku,“ potvrzuje Jan Skalský, mluvčí Severočeského rybářského územního svazu. Rybáři také připomínají velkou odpadovou zátěž z minulosti. "V sedimentech se nachází stále množství nebezpečných látek, které se do řeky dostaly především před rokem 1989," doplňuje Skalský. Někteří rybáři zápach řeky přirovnávají k odéru fenolu.

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, která ČOV provozuje, ale znečištění odmítá. „Při analýze monitoringu víkendového provozu čistírny odpadních nedošlo k havárii ani jiné poruše zařízení. Čistírna odpadních vod čistila odpadní vody a čistí dle provozního řádu,“ vysvětluje mluvčí společnosti Iveta Kardianová.

Nápis Je suis Bečva na mostu E. Beneše v Ústí n. L.
Je suis Bečva, objevuje se po celém Česku. Co stojí za "guerillovou" kampaní?

„Ve vyčištěné vodě byl zaznamenán pouze dočasný mírný zákal způsobený vyšším průtokem v důsledku srážek, ke kterým došlo v noci ze soboty na neděli. Nicméně voda odcházející z čistírny nemohla zapříčinit úhyn ryb v řece Bílině,“ odmítá společnost. Kardianová také rozporuje, že by v minulosti čistírna vod úhyn ryb způsobila. V letech 2001-2003 prošla celkovou rekonstrukcí, mezi lety 2010-2011 byla provedena intenzifikace biologické linky.

Rybáři teď čekají až hladina vody, která je po víkendových deštích vysoká, opadne. Mezitím situaci řeší vodoprávní úřad. "Zahájili jsme úkony prošetřování, odebrali jsme vzorky, které jsme zaslali k rozborům na veterinární správu," potvrzuje Helena Volfová. Případ zatím nepřebrala Inspekce životního prostředí, jedná ale v součinnosti s bílinským úřadem. "Na místo jsme vyslali z vlastní iniciativy terénní vůz," poznamenává mluvčí inspekce Jiří Ovečka. Podle úřadu se ale zatím nejeví úhyn jako natolik masivní, aby případ musela převzít k šetření.

Obtížné vyčíslení škod

Samotní rybáři mají v podezření kromě čističky i zahrádkáře. Jejich chatky lemují Bílinu od Chanova přes Obrnice, Želenice až k městu Bílina. Často měli být podle svých slov právě zahrádkáři příčinou znečišťování. Diskutují o tom na sociálních sítích. „Dal jsem si před rokem tu práci a prošel korytem řeky u zahrádkářské kolonie Zlatníky, přibližně kilometr,“ popisuje komentující Pavel Pöschl. „U zahrádek je padesát trubek do řeky z kterých se valí do řeky všechno možné. Pračky, záchodky, vše lítá do řeky,“ všiml si.

Většinu uhynulých ryb voda už odnesla do Labe, škody bude podle rybářů jen těžké vyčíslit. Budou ale značné skladba uhynulých ryb je rozmanitá. Znečištění vody nepřežili štiky, sumci, líni, kapři, tloušti a další druhy. Další ryby mohou ještě zahynout v důsledku změny tlaku vody a dalších změn.

V pondělí dopoledne už bylo koryto řeky od Chanova po město Bílina zbavené uhynulých rybích těl. V úseku od Chanova do Želenic řeka stále silně zapáchala, vodní hladina ale byla bez viditelných kalů. Kousek od čistírny vod v Želenicích bylo možné narazit i na rodinku nutrií, které v korytě žijí.

Úhyn ryb na řece Bečva v okolí hustopečského mostu v neděli 20. září odpoledne.
Šéf rybářů Trybuček: Nevyšetřit otravu ryb na Bečvě je ostuda

Nedělní znečištění řeky nenapáchalo škody na nasazování mladých ryb do řeky. To severočeští rybáři plánují až v příštích týdnech.

Řeka Bílina, která protéká severočeskými průmyslovými městy, dlouhodobě nese titul Nejšpinavější řeka České republiky. Stoku z ní před rokem 1989 udělalo vypouštění odpadních vod z chemických závodů, které neprocházely žádným předchozím čištěním. Po revoluci se situace o dost zlepšila, průmyslové podniky ale z mapy nezmizely. Velkou havárii způsobil v prosinci 2009 únik pyrolýzních benzínů z komplexu chemičky Unipetrol. Společnost dostala za úhyn ryb a znečištění životního prostředí pokutu 1,75 milionů korun.

Havárie na Bečvě 

Česká inspekce životního prostředí řešila za rok 2019 (data za rok 2020 nejsou zatím k dispozici) 165 havárií na vodních tocích. „Mezi nejčastější havárie se stále řadí ty, které jsou způsobeny dopravou. V roce 2019 jich bylo evidováno 55, což představuje 33 procent z celkového počtu případů,“ uvádí výroční zpráva úřadu za rok 2019. Únik odpadních vod stál za deseti procenty havárií, chemické látky bez těžkých kovů způsobily havárie v devíti procentech. Nejčastějším důvodem je selhání lidského faktoru, téměř u padesáti procent havárií v roce 2019 nebyla zjištěna jejich příčina.

Aktuálně je nejsledovanějším případem havárie na Bečvě. Ekologickou katastrofu způsobily v září loňského roku kyanidy. V pondělí 3. května dokončil soudní znalec práce na znaleckém posudku. „Nyní čekáme, až nám bude doručený, mělo by to být do konce týdne. Po doručení budeme s posudkem dále pracovat a vyhodnocovat jej," dodává mluvčí policie zlínského kraje Lenka Javorková