Jedná se o chráněné území a přírodní památku, davy příchozích jsou spíše nežádoucí. Nešlapat, nesahat, netrhat! Jen koukat! Případně fotit. Za pár ní bude po všem a kouzlo přírody se zase na rok ukryje pod zem.

Přírodní památka Třebichovická olšinka má rozlohu 0,63 ha a nachází se pod západním svahem Vinařické hory. Předmětem ochrany v lokalitě není jen bledule jarní, ale také vrkoč útlý a další chráněné druhy.

Za přírodní památku byla olšinka vyhlášena v roce 1987.