Lidé mají obavy především ze zápachu a hluku, poukazují rovněž na riziko šíření infekčních nemocí. Stavbě bioplynové stanice se proto snaží zabránit.

Zahájení stavby umožnila takzvaná veřejnoprávní smlouva uzavřená loni mezi investorem Agrodružstvem Zábřeh a správním orgánem, což je Městský úřad Zábřeh. Smlouva nahrazuje územní řízení i stavební povolení a tehdejší rovenští zastupitelé jí schválili. Jenže dotčení obyvatelé Rovenska při uzavření veřejnoprávní smlouvy nemohli uplatnit své námitky, což by učinili, pokud by se konalo územní řízení, jehož by byli účastníky.

Nespokojení obyvatelé Rovenska sepsali tedy stížnost na odbor strategického rozvoje kraje Olomouckého krajského úřadu. Ten začátkem loňského prosince sdělil, že smlouva nemá účinnost, protože v ní nefiguruje souhlas všech osob dotčených stavbou biostatinice. O dalším osudu kontroverzní stavby by měl znovu rozhodnout stavební úřad Zábřeh, kterému kraj doporučil zahájit územní řízení.

„Ve stavbě Agrodružstvo Zábřeh pokračuje dál, jako by bylo vše v pořádku. I když vyjádření kraje přišlo začátkem prosince, neděje se nic. Takže jsme opět podali podnět na krajský úřad pro nečinnost zábřežského stavebního úřadu,“ vysvětlil Radek Heger z Rovenska, který je jedním z odpůrců stavby.

Projekt biostanice v Rovensku počítal s úpravou 23 tisíc tun živočišné masy ročně, většinou vepřové kejdy, hovězího hnoje, kukuřičné siláže i znehodnocených krmiv. Produktem zmíněného technologického zařízení je bioplyn, který lze využít jako alternativní zdroj energie.V Rovensku by zařízení mělo sloužit pro vytápění několika rodinných domů.

„Bioplynová stanice by v Rovensku měla stát pouhých 130 metrů od rodinných domů, v jiných obcích je to mnohem dále, ale i tak si lidé na zápach stěžují. Navštívil jsem řadu míst v republice, kde biostatice fungují a informoval se u obyvatel, kteří v jejich blízkosti bydlí,“ dodal Heger.

O rovenské biostanici se bude rozhodovat příští týdny.

„Stavební úřad během měsíce ledna zahájí správní řízení o odstranění stavby,“ uvedl vedoucí zábřežského stavebního úřadu Vlastimil Hloch.

Jak sdělil Bohuslav Seidl z vedení Agrodružstva Zábřeh, které je investorem stavby, veřejnoprávní smlouva sice nemá účinnost, ale je platná, takže pokračování stavebních prací zatím nic nebrání.

„Vyčkáme, až dostaneme rozhodnutí stavebního úřadu Zábřeh, pak situaci budeme řešit s právníky,“ řekl Bohuslav Seidl.