Dopisy však nerozeslal šéfům dopravních firem, ale těch, kde se nakládá. Obeslal 51 majitelů, jednatelů a provozovatelů podniků, u nichž předpokládá transport těžkých zásilek. A upozornil, že odpovědnost za přetížené náklaďáky, které budou odhaleny při vážení, se nemusí vztahovat pouze na řidiče a provozovatele těchto vozidel. Může se týkat i jich – a tudíž předpokládá, že dohlédnou, aby při nakládce bylo vše v pořádku.

Panelový dům u městských hradeb čeká demolice.
Škaredý dům bez využití. Prázdný „panelák“ ve znojemském parku půjde k zemi

Stává se, že kontrolní vážení odhalí přetížené vozidlo, i když podle dokladů by mělo být vše v pořádku. Ale není; to jen v místě nakládky přimhouřili oči a do papírů napsali nesprávný údaj, aby se náklad naoko vešel do limitů. Za takovéto účelově nižší číslo (případně nevydání žádného dokladu) žene zákon o pozemních komunikacích odpovědnosti i odesílatele. A právě na to Petrtýl s výzvou k větší odpovědnosti upozorňuje šéfy firem. Připomíná, že pochybení se často odhalí při kontrolním vážení nákladních vozidel a jejich souprav.

Upozornění, že ručí za to, co je naloženo, poslal firmám, kde se pracuje s rozmanitým materiálem: může jít o kámen, písek, sutě, dřevo – ale třeba i kapaliny nebo zemědělské plodiny. Oslovil tedy například kamenolomy, pískovny, betonárky, ale i lesní závody nebo pily. Na poznámku Deníku, že v řepné kampani by se to mohlo týkat i nákladů cukrovky, však Petrtýl zavrtěl hlavou: ne. „Cukrovar je velkým příkladem – zaplatí dopravci tunokilometry pouze do maximální užitečné hmotnosti,“ konstatoval s tím, že k přetěžování tak není důvod: za náklad „navíc“ by firma stejně nedostala zaplaceno.

Přijetí účinných opatření 

Adresátům dopisů (které rozeslal v polovině září, takže na vyhodnocení ohlasů zatím bude třeba počkat) Petrtýl současně vysvětlil, proč dodržování hmotnostních limitů považuje za důležité: nejde o to někoho komandovat, či dokonce šikanovat. „Provozem přetížených vozidel na silniční síti Středočeského kraje, tedy na silnicích II. a III. třídy, které primárně nejsou určeny k přepravě těžkých nákladů, dochází k drastickému poškozování jejich stavebně technického stavu,“ vysvětluje radní podnikatelům. Vyzval je proto k přijetí účinných opatření, jež by přetěžování vozidel zabránila. Zdůraznil přitom, že nejde jen o plnění požadavků zákona. „Jsem přesvědčen, že je i vaším zájmem, abyste jako řidiči osobních vozidel při pracovních nebo soukromých cestách jezdili po bezpečných silnicích,“ apeluje na oslovené manažery.

Ilustrační foto
Třebíč chystá novinku pro milovníky vesmíru. Ve městě vznikne planetárium

Vedle preventivních opatření, k nimž odeslaný apel patří, však hejtmanství sází i na represivní kroky. Loni středočeské policii pořídilo dodávku s vybavením pro nízkorychlostní vážení vozidel (tedy s mobilními vahami, jež lze rozbalit všude, kde je dostatek prostoru jak pro nájezdy na váhy, tak pro případné odstavení přetížených vozidel) – a letos chystá nákup další. Pro toto nízkorychlostní vážení, jež vedle policistů mohou zajišťovat i celníci, navíc středočeští radní nechají v kraji speciálně upravit a přizpůsobit čtyři vybrané plochy. Používá se také vysokorychlostní vážení, tedy zjišťování hmotnosti při pouhém průjezdu přes váhy napevno zabudované ve vozovce.