„Naše dluhy se pohybují kolem 400 tisíc korun. Není to lehká situace, ale právě proto bych chtěl varovat ostatní,“ říká Karel Hötzel.


Jak se dostali do dluhů

Podle jeho slov si rodina v časech, kdy s úvěrovými společnostmi uzavřela smlouvy, poměrně dobře žila. A třebaže je pan Hötzel epileptik a trpí záchvaty, vždy se prý snažil pracovat. Jeho manželka měla také slušný plat, a tak vůbec neváhali zadlužit se. Vypůjčili si peníze na koupi městského bytu, k tomuto úvěru dle pana Hötzela přibyly další, které si bez jeho vědomí brala manželka.

„Nic jí nevyčítám a nezlobím se na ni. Tehdy to vypadalo snadně. Měli jsme v rodině pěkný příjem, ze kterého jsme vše v pohodě spláceli. A protože byly děti v pubertě, chtěla jim a vlastně nám všem dopřát to, co mají ostatní okolo,“ vysvětluje původ dluhů.

Další roky, konkrétně 1998, však přinesly mimo jiné jeho manželce změnu zaměstnání ze zdravotních důvodů. Vydělávala poté pouhou polovinu toho, co předtím. Rodina se rázem začala propadat do dluhové pasti.

„Dnes už vím, kde se stala chyba. Neměli jsme věřit nebankovním společnostem, ale požádat o peníze některou banku. A taky se uskrovnit. Chtěl bych varovat lidi, kteří si chtějí podobným způsobem na cokoliv půjčit peníze,“ říká Hötzel.

Problémy s penězi se promítly do zdraví

„Záchvaty mám nyní velice často. Snažím se už dopředu shánět bydlení pro rodinu, neboť nevím, jak to dopadne po dražbě s bytem, kde nyní žijeme. Nepřál bych to nikomu, proto jsem se rozhodl své problémy zveřejnit,“ líčí Hötzel s tím, že rodina se spokojí klidně s dvoupokojovým bytem, aby mohla řádně platit náklady spojené s bydlením.

Míní, že za podobné problémy občanů může i stát. „Myslím si, že by stát měl urychleně něco dělat, aby ochránil své občany. Hlavně nastavit mantinely pro úvěrové společnosti. Systém nahrává těm, které mají rozhodčího soudce. Proti němu občan, ať už se do platební neschopnosti dostane z jakýchkoliv důvodů, vůbec nic nezmůže,“ vysvětluje Hötzel.

Co radí odborníci

Deník oslovil experty z České národní banky a požádal je o stručnou radu, jak by lidé měli k úvěrům přistupovat.

„Každému občanu doporučuji předtím, než podepíše nějakou smlouvu, závazek či zaplatí nějaký poplatek, aby řádně přečetl všechny podklady, zvážil nabídku, a pokud něčemu nerozumí, snažil se rozumným způsobem o tom informovat. Každý si musí spočítat základní parametry produktu, k jehož využití se svým podpisem zavazuje,“ uvedla členka bankovní rady a vrchní ředitelka České národní banky Eva Zamrazilová.

Obecné doporučení

Obecně má ČNB pro spotřebitele doporučení zvané „šest P“: Přemýšlejte, Ptejte se, Porovnávejte, Poraďte se, Propočítejte a až poté Proveďte.

Mluvčí této banky Tomáš Zimmermann zaslal Deníku i Desatero spotřebitele. Pokud budete spořit, investovat nebo půjčovat si peníze, měli byste mít na paměti:

1. Nic není zadarmo. Prodejci finančních služeb jsou soukromí podnikatelé a podnikání je činnost zaměřená na zisk. Jestliže je některá služba zdarma, zaplatíte za ni jiným způsobem, aniž byste si to někdy uvědomili.

2. Mějte jasno. Víte-li, jaký produkt chcete, jaké by měl mít parametry a co od něj očekáváte, můžete si předem porovnat dostupné nabídky. Zvláště u složitějších a dlouhodobých produktů, jako jsou hypotéky či dlouhodobější investice, se poraďte nejen s prodejcem či zprostředkovatelem, ale i se třetí nezávislou zkušenou osobou. Ověřte si především všechny klíčové informace o vybraném produktu, nedůvěřujte slepě informacím od prodejce. I ten se může mýlit. Snížíte tak pravděpodobnost, že přistoupíte na nabídku, která se později ukáže jako nevýhodná.

3. S kým jednáte? Vždy musíte vědět, s jakým typem smluvního partnera jednáte. Zda musel doložit svoje kvality, aby získal povolení k dané činnosti, zda ho kontroluje veřejný orgán, například ČNB či Česká obchodní inspekce, a jaké jsou pravomoci tohoto orgánu. Když se vyskytne nějaký problém, neváhejte předkládat stížnosti a usilovat o nápravu. Nikdy se nebojte ozvat, když se vám něco nelíbí nebo něčemu nerozumíte.

4. Váš finanční plán. Vždycky musíte mít finanční rezervu na nepředvídané situace, jako jsou nečekané vyšší výdaje, nemoc, ztráta zaměstnání, změna rodinné situace. Není rozumné veškeré volné peníze vložit do dlouhodobých investic, které bez značného poplatku nelze předčasně zrušit. Nepřistupujte na splátky úvěru, které jsou pro váš měsíční rozpočet na pokraji únosnosti.

5. Čtěte všechno. Nenechte se odradit nedostatkem času, ani přesvědčit tím, že vám vše potřebné již prodejce řekl, a tedy smlouvu nemusíte číst. Raději si ji vezměte domů a poraďte se o ní. Stejně tak čtěte všeobecné obchodní či pojistné podmínky a nechte si je důkladně vysvětlit prodejcem. Ztratíte tím určitě méně času než řešením případných problémů. Pokud vám někdo odmítne zapůjčit návrh smlouvy k podrobnému prostudování, mělo by vás to varovat. Jsou-li ve smlouvě nebo všeobecných podmínkách odkazy na další dokumenty nebo zákony, seznamte se s nimi podrobněji. Ohlídejte si včasné splnění povinností sjednaných ve smlouvě nebo ve všeobecných obchodních podmínkách, a to i druhou stranou.

6. Nejasné smlouvy. Čím je podstata nabízeného obchodu pochybnější, tím delší je smlouva, včetně všech prohlášení klienta o podpisu bez nátlaku po důkladném seznámení se se všemi podmínkami a o tom, že smlouva není jednostranně nevýhodná. Slova jako „neplatí“ či „nepoužije se“ považujte za důvod ke zvýšení pozornosti. Jestli souhlasíte s rozhodováním sporů rozhodcem jmenovaným poskytovatelem služby, vzdáváte se jakékoli možnosti obrátit se na nezávislý soud.

7. Vysoký výnos. V nabídkách, které neodpovídají běžné situaci na trhu, je většinou nějaký zádrhel. Trvejte na vysvětlení a pochopení, proč jste nabídku dostali právě Vy a jaké výhody a zisk přinese prodejci. Většinou platí, čím je produkt nebo služba složitější, tím je pro vás riskantnější.

8. Investování. Rozhodnete-li se investovat na kapitálovém trhu, podepisujete investiční dotazník, který s vámi vyplňuje obchodník či investiční zprostředkovatel. Nenechte se vmanipulovat do odpovědí, kterým nerozumíte či se kterými nesouhlasíte, jen proto, že máte za to, že vám přinesou výnosné obchody a zisky.

9. Životní pojistka. Pojistka vás zajišťuje proti nějaké nepředvídané události, a proto vždy část vámi placeného pojistného jde na krytí rizika takové události a není součástí vašeho spoření. Tuto část při zrušení pojistky nikdy nemůžete v odkupném či odbytném dostat.

10. Chraňte svá data. Nemějte PIN u platební karty, ani hesla a kódy na elektronický přístup k účtu v bance či ke komunikaci s obchodníkem s cennými papíry ve volně přístupném počítači či mobilu. Vždy trvejte na předání kopií dokumentů, které podepisujete. Máte na to právo. Důležité údaje o produktu i informace podstatné pro jednání žádejte vždy v písemné podobě. Pouze ústně poskytnuté údaje se dokazují jen obtížně.