„V žádném případě nedoporučujeme pohybovat se po zamrzlé hladině. Je to jednoznačně hazard se zdravím, " uvedl mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Vrstva ledu je na vodní nádrži nesouměrná. V místech, kde se obvykle led řadí k nejpevnějším, praská už u břehu. Výjimkou na ploše není ani prosakování vody zpod ledu. „Strážníci poříční jednotky několikrát tenkou vrstvu ledu prošlápli, než se dostali na pevnější plochu k měření," zmínil Ghanem.

Hrbolatá krusta 

I kvůli hrbolaté krustě na povrchu ledu, za kterou může střídavě odtávající a zamrzající sníh, byla v sobotu plocha bez bruslařů. Na zamrzlou hladinu se podle strážníků nevypravilo ani mnoho dalších.

„Připomínáme, že není vhodné zkoušet pevnost ledu házením kamenů. Jeho struktura se tím narušuje a přimrzající kamení později způsobuje potíže bruslařům," připomněl Ghanem.