„Všichni se už těšíme domů, do společenství, které se snad díky atraktivnějšímu zázemí i rozroste. Velké díky patří bratrům jezuitům a farnosti svatého Tomáše, kde jsme po dobu stavebních prací našli útočiště,“ řekl místní farář Jan Pacner.

Kostel se poprvé otevře lidem v pátek 28. června v pět hodin odpoledne, kdy v něm generální vikář brněnské diecéze Pavel Kafka bude slavit děkovnou mši svatou. Poté už bude chrám přístupný pravidelně každý den včetně víkendů od 9:30 hodin do 22 hodin pro prohlídky, bohoslužby budou ve všední dny v sedm hodin večer, v sobotu v osm hodin ráno a v neděli v 9:30 hodin a v 19 hodin.

Kromě novot v podobě oprav nabídne kostel i jiné novinky. Na podzim se otevře vyhlídka na Brno z 43 metrů vysoké věže.

Celková cena rekonstrukce byla nakonec 164 milionů.

„Peníze navíc si vyžádal horší stav některých opravovaných prvků. Bylo nutné například vyměnit více shnilých trámů v krovech, než předpokládal průzkum před opravou. Problematické byly rovněž kamenné prvky na fasádě. Původně jsme je chtěli ve velké míře pouze restaurovat, nicméně až po postupném rozebrání se ukázalo, že jsou v havarijním stavu a museli jsme nechat vyrobit zcela nové,“ vysvětluje Jan Lerche z ekonomické rady farnosti.

Skutečná výzva 

Farnost zaplatila ze svého čtvrtinu peněz. Na rekonstrukci si vzala úvěr, který teď bude postupně splácet.

Kromě dřevěných trámů v krovu a nové střechy má kostel nová vitrážová okna a obnovené kamenné prvky fasády. Restaurátorské práce byly skutečnou výzvou i pro řemeslníky a restaurátory.

„Je to nejnáročnější obnova památky, jakou jsem v rámci své kariéry zažil. Pod finančním i časovým tlakem jsem musel rozhodnout, jestli k opravám přistoupit důsledně a řemeslně správně, nebo se spokojit s provizoriem a finální řešení přenést na další generaci tak, jak to bylo v minulosti. Těší mě, že si farníci uvědomili, že i přes finanční náročnost je kvalitní přístup k opravám tou správnou cestou. Úsilí a peněz to stálo opravdu dost, ale jsme se vším spokojeni a z výsledku máme samozřejmě radost,“ uzavírá manažer stavby Aleš Taufar.