O vědcově úmrtí informovali zástupci Mendelovy univerzity na svém webu. „V osobě profesora Adama ztrácí univerzita jeden z nejvýznamnějších vědeckých talentů poslední doby. Jeho přínos pro univerzitu v podobě vědeckých aktivit, energie a pracovitosti je těžko kvantifikovatelný,“ uvedl rektor Mendelovy univerzity Jan Mareš.

Podle něj vtisklo Adamovo dlouholeté působení v čele Ústavu chemie a biochemie nesmazatelnou stopu do směřování a vědeckého výkonu pracoviště. „Stejně tak i jeho působení ve vedení naší univerzity, kdy působil jako prorektor pro tvůrčí činnost. V posledním období jako vědec a osobnost zodpovědná za strategické projekty naší univerzity koordinoval jejich přípravu,“ doplnil Mareš.

Ilustrační snímek
Zemětřesení na základních školách? Uznávaní karlovarští ředitelé končí

Ve vědě a výzkumu se Vojtěch Adam zaměřoval na aplikaci moderních bioanalytických metod a pokročilých materiálů pro biochemické a biologické účely. V době vědecké práce na Ústavu chemie a biochemie získal několik ocenění. Například v roce 2008 získal Cenu Ligy proti rakovině Praha za publikace v oblasti klinické onkologie. Současně byl držitelem evropského grantu na téma Porozumění metabolomu nádoru zaměřeném na popis mechanismů dosud nepochopených biochemických a molekulárně biologických vztahů a korelací mezi ionty kovů a proteiny v době vývoje nádoru.

„Úmrtí profesora Adama je především šok, obrovská lidská tragédie a ztráta, která musí zasáhnout každého, kdo ho znal. Myslíme zejména na rodinu, ale i obrovskou řadu zarmoucených přátel a kolegů,“ sdělil děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity Leoš Pavlata.

Člověk se silným hlasem 

Vojtěch Adam se narodil 2. května 1982 v Brně. Magisterský titul získal v oboru Analytická chemie, pro postgraduální studium zvolil obor Buněčná a molekulární biologie, vše na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2007 pracoval na Mendelově univerzitě. „Člověk s nezaměnitelným úsměvem a silným hlasem v každé situaci. Jeho život byl nečekaně krátký, ale zůstává po něm výrazná stopa. Čest jeho památce,“ dodal děkan Pavlata.

Jaroslav Punčochář z Kelčic na Prostějovsku ve svých 94 letech nachodí denně desítky kilometrů
Na kole či pěšky. Muž z Prostějovska nezná slovo stáří, sportuje i v 94 letech

V roce 2015 se Vojtěch Adam stal profesorem v oboru zemědělská chemie. Mezi lety 2014 až 2022 působil ve vedení univerzity jako prorektor pro tvůrčí činnost. Vedl Ústav chemie a biochemie, na kterém pracoval od roku 2009. Předloni se měl stát rektorem Mendelovy univerzity po Danuši Nerudové, kvůli nejasnostem kolem akademických prací ale krátce před očekávaným nástupem do funkce rezignoval.