K omezení poslechu hudby a mluveného slova přistoupilo vedení dopravního podniku v květnu kvůli zvyšujícímu se počtu nehod zaviněných řidiči a většímu počtu stížností ze strany cestujících na chování řidičů, ale i na poslech rádií.

„Naší snahou jakožto zodpovědného dopravce je zajistit bezpečnost v brněnské městské hromadné dopravě. Současně chceme snížit nehodovost a tím i výši škod, které na nás vlivem těchto kolizí dopadají. Jsme zaskočeni a svým způsobem zklamáni, jak velkou vlnu zájmu veřejnosti, médií, některých politiků a zaměstnanců toto interní opatření vyvolalo,“ podotkl generální ředitel dopravce Miloš Havránek.

Zkušenosti z ostatních dopravních podniků ani studie, které se věnují vlivu poslechu hudby na řízení, nejsou podle vedení brněnského dopravce jednoznačné. Nevyplývá z nich přímá souvislost se zvýšenou nehodovostí, ale ani nevylučují vliv hlasité hudby nebo některých hudebních žánrů na fyziologické funkce řidiče.

„Z tohoto důvodu se chceme aktivně zapojit do studie Centra dopravního výzkumu, která by více objasnila vliv hudby či mluveného slova na bezpečnost řízení. Do doby, než studie přinese jasné výsledky, umožníme našim řidičům poslech hudby a mluveného slova, který ale nesmí svou hlasitostí obtěžovat cestující,“ řekl Havránek.

Odboráři zákaz kritizovali

Platnost původního zákazu se setkala s kritikou i u odborářů. „Zákaz rádia řidičům s námi nebyl projednaný. Byli jsme informovaní o zvýšeném počtu stížností. Většina z nás používá hromadnou dopravu, a tak víme, že to není žádný masový jev,“ napsali odboráři na webových stránkách.