„4. srpna jsme dostali oficiální vyjádření národního památkového ústavu s tím, že zápis do ústředního seznamu kulturních památek byl proveden k 1. srpnu,“ potvrdil místostarosta Zdeněk Novák (SPMD).

„Budova postavená v historizujícím neorenesančním slohu podle návrhu vídeňského architekta Josefa Drexlera zůstala dodnes dochovaná s vysokým podílem původních prvků z konce 19. století,“ uvádí posudek Národního památkového ústavu.

„Účastí Antonína Poppa na sochařské výzdobě je stavba provázaná s architekty Generace Národního divadla a s jejich pojetím české novorenesance,“ přidávají odborníci další důvod a pokračují: „Rozsahem, kvalitou provedení a množstvím dochovaných původních prvků uměleckořemeslné povahy je stavba v rámci regionu výjimečná, dodnes slouží bez výrazných stavebních inovací svému původnímu účelu,“ stojí v posudku, který byl podkladem při rozhodování o udělení památkové ochrany.

Mezi původní prvky, které dosud slouží, jsou dvě původní lampy na průčelí budovy, v interiéru zaujmou třeba busty českých králů Vladislava I., Karla IV. a Jiřího z Poděbrad, štukatérská výzdoba v obřadní síni nebo dva andělíčci nad vstupem na balkon, kteří drží erb s městským znakem.

Objekt vykazuje známky opotřebovanosti. Poškození menšího rozsahu jsou patrná zejména u konstrukcí v úrovni nad korunní římsou stavby. Posudek NPÚ dále konstatuje: „Krytina objektu je lokálně poškozená, patrné jsou nedoléhající pasířské prvky. Zanedbaná je údržba žlabů, dožívají fasádní omítky a jejich nátěry, štukové prvky jsou uvolněné, částečně se již rozpadají, kovové prvky jsou zkorodované a také vnější křídla původních oken jsou dlouhodobě zanedbaná v základní údržbě.“

Na případné opravy radnice mohou Domažlice využít dotace z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací, který vypisuje ministerstvo kultury.

„Kompletní rekonstrukci radnice prozatím neplánujeme, z dosavadních podkladů je zřejmě, že by přišla na enormní částky,“ dodal místostarosta.