Za téměř 200 milionů korun tak vznikne ze slepých ramen místně pojmenovaných Čerťák 1, Čerťák 2, Vytrávené, Zadní a Přední Morávka či Zasypané, atraktivní přírodní lokalita.

„Díky tomu, že bude voda mezi jednotlivými rameny protékat, kdy bude mít vpust i výpust do řeky Moravy, se rapidně zlepší její stav. Vzniknou vlastně biotopy, u nichž se navíc provede výsadba nových rostlin, stromů a keřů,“ krátce popsal předseda zapsaného ústavu Slepá ramena Radek Fojtík změnu, kterou by měla pocítit v okolí toku Moravy u Starého Města i široká veřejnost.

Příprava výstavy Umění pravěku. Pravěk umění ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Na snímku plastika ženy "venuše" z Hlubokých Mašůvek na Znojemsku  4300-4100 př. n. l.
Vzácnou Venuši i dýku z koňské čelisti v Hradišti pohlídali ozbrojenci

Vytěží se nánosy, vzniknou nové tůně

Po plánované revitalizaci za 175 milionů totiž bude mít veřejnost, včetně spolků hospodařících v blízkosti slepých ramen, stejný přístup do jejich okolí jako v současnosti.

„Vzniknou tůně, v nichž se mohou pohybovat zvláště chráněné druhy živočichů či ryb, které budou mít i nejlepší podmínky pro svůj rozvoj. Dojde také k vytěžení značného množství nánosů,“ upřesnil povahu budoucích úprav Radek Fojtík.

Nánosy pak mají být ukládány do prostoru mezi Zadní a Přední Morávkou u kunovského jezu na pozemky vlastněné městem.

Nebezpečný odpad skladovaný v místě některých slepých ramen za dob minulého režimu by však neměl být předmětem těžby.

„Prováděli jsme vzorkování půdy a nic nenasvědčuje v současnosti tomu, že bychom měli jít do takové hloubky, v níž narazíme na závadnou zeminu. Kdyby se tak stalo, budeme samozřejmě postupovat dle předpisů,“ sdělil Radek Fojtík.

Prestižní certifikát "Finančně gramotná škola" převzal ředitel ZŠ UNESCO Jan Vorba za přítomnosti viceguvernéra České národní banky Tomáše Nidetzkého.
Základní škola UNESCO získala prestižní certifikát

Omezení pro cyklisty a bruslaře

Konec prací je naplánován do pěti let od jejich letošního spuštění. Omezení kvůli stavebním strojům už dnes pociťují cyklisté jedoucí po cyklostezce mezi Starým Městě a Kostelany nad Moravou.

„Pro výletníky na kolečkových bruslích se jedná o větší nepříjemnost, kdy je přejezd přes oblast například u Čerťáku řešen šotolinou, ale pro pěší či cyklisty jde o minimální překážku,“ vysvětlil starosta Starého Města Josef Bazala.

Město má přitom s přípravou revitalizace slepých ramen bohaté zkušenosti. Jak přiznal Josef Bazala, s projektem se setkal už při svém prvním nástupu na radnici v roce 2006.

„Dokumentaci pak mělo město připravenu na dotace už v roce 2011. Tehdy to ale nevyšlo a o rok později jsme se domluvili se společností REC Group, že jim rozpracovaný projekt podáme a pod jejich vedením vše dokončíme,“ prozradil Josef Bazala.

Ilustrační foto.
Policejní komando dopadlo šéfa drogového gangu z Uherskohradišťska

Změnu vítají i rybáři

Příspěvek od státu se tak podařilo získat až letos. Z celkové částky činí sto procent. Zahájení prací navíc vítají i místní spolky.

„Přesné detaily stavby neznáme, nicméně obecně věřím, že zprůtočnění slepých ramen je přínosem nejen pro přírodu, ale i pro nás. Sice se nám rybími přechody mohou do revíru dostat i ty druhy, které bychom zrovna nepreferovali, ale to bude jenom malá daň za zlepšení celkového stavu,“ poznamenal bývalý předseda staroměstských rybářů Jiří Horsák.

Za jeho dlouholetého působení v čele tamního spolku se o zrevitalizování slepých ramen mluvilo už několikrát.

„Ještě za minulého režimu jsme neustále slýchali, jak se stav ramen zlepší a jak se zprůtoční. To, že se toho nakonec opravdu dočkám, je jednoznačně dobrou zprávou,“ dodal.

Slavnostní představení knihy S hudbou utěšitelkou a průvodkyní životem - rozhovory s Karlem Dýnkou
Rozhovory s Karlem Dýnkou k jeho devadesátinám