Za téměř 200 milionů korun tak vznikne ze slepých ramen místně pojmenovaných Čerťák 1, Čerťák 2, Vytrávené, Zadní a Přední Morávka či Zasypané, atraktivní přírodní lokalita.

„Díky tomu, že bude voda mezi jednotlivými rameny protékat, kdy bude mít vpust i výpust do řeky Moravy, se rapidně zlepší její stav. Vzniknou vlastně biotopy, u nichž se navíc provede výsadba nových rostlin, stromů a keřů,“ krátce popsal předseda zapsaného ústavu Slepá ramena Radek Fojtík změnu, kterou by měla pocítit v okolí toku Moravy u Starého Města i široká veřejnost.

Vytěží se nánosy, vzniknou nové tůně

Po plánované revitalizaci za 175 milionů totiž bude mít veřejnost, včetně spolků hospodařících v blízkosti slepých ramen, stejný přístup do jejich okolí jako v současnosti.

„Vzniknou tůně, v nichž se mohou pohybovat zvláště chráněné druhy živočichů či ryb, které budou mít i nejlepší podmínky pro svůj rozvoj. Dojde také k vytěžení značného množství nánosů,“ upřesnil povahu budoucích úprav Radek Fojtík.

Nánosy pak mají být ukládány do prostoru mezi Zadní a Přední Morávkou u kunovského jezu na pozemky vlastněné městem.

Nebezpečný odpad skladovaný v místě některých slepých ramen za dob minulého režimu by však neměl být předmětem těžby.

„Prováděli jsme vzorkování půdy a nic nenasvědčuje v současnosti tomu, že bychom měli jít do takové hloubky, v níž narazíme na závadnou zeminu. Kdyby se tak stalo, budeme samozřejmě postupovat dle předpisů,“ sdělil Radek Fojtík.

Omezení pro cyklisty a bruslaře

Konec prací je naplánován do pěti let od jejich letošního spuštění. Omezení kvůli stavebním strojům už dnes pociťují cyklisté jedoucí po cyklostezce mezi Starým Městě a Kostelany nad Moravou.

„Pro výletníky na kolečkových bruslích se jedná o větší nepříjemnost, kdy je přejezd přes oblast například u Čerťáku řešen šotolinou, ale pro pěší či cyklisty jde o minimální překážku,“ vysvětlil starosta Starého Města Josef Bazala.

Město má přitom s přípravou revitalizace slepých ramen bohaté zkušenosti. Jak přiznal Josef Bazala, s projektem se setkal už při svém prvním nástupu na radnici v roce 2006.

„Dokumentaci pak mělo město připravenu na dotace už v roce 2011. Tehdy to ale nevyšlo a o rok později jsme se domluvili se společností REC Group, že jim rozpracovaný projekt podáme a pod jejich vedením vše dokončíme,“ prozradil Josef Bazala.

Změnu vítají i rybáři

Příspěvek od státu se tak podařilo získat až letos. Z celkové částky činí sto procent. Zahájení prací navíc vítají i místní spolky.

„Přesné detaily stavby neznáme, nicméně obecně věřím, že zprůtočnění slepých ramen je přínosem nejen pro přírodu, ale i pro nás. Sice se nám rybími přechody mohou do revíru dostat i ty druhy, které bychom zrovna nepreferovali, ale to bude jenom malá daň za zlepšení celkového stavu,“ poznamenal bývalý předseda staroměstských rybářů Jiří Horsák.

Za jeho dlouholetého působení v čele tamního spolku se o zrevitalizování slepých ramen mluvilo už několikrát.

„Ještě za minulého režimu jsme neustále slýchali, jak se stav ramen zlepší a jak se zprůtoční. To, že se toho nakonec opravdu dočkám, je jednoznačně dobrou zprávou,“ dodal.