Práce by měly skončit podle plánu asi v srpnu. Provoz archivu nebude přerušen. "Stávající budova Státního okresního archivu ve Znojmě, která je v majetku města, je historický objekt přibližně čtvercového půdorysného tvaru s vnitřním uzavřeným nádvořím a s vnějším vstupním schodištěm. Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněný objekt, je cílem jeho oprav výměna stávající střešní krytiny při maximálním zachování jeho památkové hodnoty," nastínila mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.

Budova vyrostla pro účely jezuitské koleje v roce 1634. "Tato pozdně renesanční kvadratura byla vystavěna na místě tří konfiskovaných měšťanských domů na dnešním Divišově náměstí. Při koleji bylo u kostela sv. Michala dále založeno jezuitské gymnázium, po Olomouci a Brně třetí vzdělávací ústav svého druhu na Moravě, kde studoval Prokop Diviš," připomněla mluvčí. Budovy jezuitské koleje i gymnázia sloužily vzdělávacím účelům i po zrušení jezuitského řádu (1773) až do 20. století.