„Je ve špatném stavu. Podobné památky postupně rekonstruujeme,“ řekl starosta Jan Vitula.