Důvodem, proč se vedení města do výstavby jeslí pustí, je i neustálý posun hranice odchodu do důchodů. Rodičům tak často ubývají možnosti hlídání. „Od léta minulého roku přemýšlíme o vybudování zařízení, které bude jakousi obdobou jeslí, které moje generace dobře zná, a které bude řešit péči o děti od jednoho roku. Smyslem ale není nutit maminky k umisťování dětí do tohoto zařízení, ale nabídnout pomocnou ruku v případech, kdy mladí rodiče nemají jiné řešení zajištění péče a chtějí například nastoupit do zaměstnání,“ říká starosta Miloslav Rubáš.

„Problémem je, že dříve tuto činnost mohli zajišťovat i babičky a dědové, ale pokud se podíváme, jak se prodloužily doby odchodu do důchodu, je prakticky nemožné tuto pomoc využívat. Dříve odcházely zejména babičky do důchodu v 55 letech, dnes je to 64 a více, a to už vnoučata chodí do základních škol,“ vysvětlil.

Návrat do práce je s dvouletým dítětem na krku často problém, přinejmenším finanční. Volných míst ve školkách je totiž málo a dětské skupiny jsou několikanásobně dražší. Ilustrační snímek
Péče o malé děti? Školky většinu dvouletých odmítnou, alternativa je drahá

Zařízení bude postaveno v Palackého ulici a bude navazovat na dnešní školku. Stávající objekt čp. 301 bude zbourán a nahrazen novým dvoupatrovým. Počítá se s kapacitou 21 dětí. „Součástí zařízení bude instalace herních prvků a celková úprava venkovních prostor. Zřizovatelem jeslí bude město a organizačně se začlení pod ZŠ a MŠ Komenského. Pravidla pro přijímání dětí budou vycházet s platné legislativy,“ sdělil starosta.

V současné době se pracuje na projektové dokumentaci a zajištění stavebního povolení, zároveň také na žádosti o dotaci. „Pokud půjde vše podle předpokladů a dotaci na výstavbu získáme, bude stavba probíhat od 1. ledna 2024 do 31. srpna 2025. Přesný termín realizace bude součástí výběrového řízení na dodavatele stavby,“ dodal Rubáš.

Jesle ruší

Jesle mají také nyní v Plzni při 49. MŠ v Puškinově ulici, kde ale tuto třídu ruší kvůli navýšení kapacity školky. „Máme kapacitu na to, abychom přijali téměř všechny děti z naší spádové oblasti, kterým budou tři roky k 31. srpnu 2023. Pro děti, kterým k tomuto datu budou stále dva roky a věku tří let dovrší až kdykoli v průběhu školního roku, už kapacita nestačí,“ vysvětluje 1. místostarosta Městského obvodu Plzeň 3 Pavel Šrámek.

Do jeslí chodilo 15 dětí a rodiče platili 4000 korun na provoz, nově bude třída pro 25 dětí školkového věku za běžné školné do tisícikoruny. Pro děti z jeslí bude radnice domlouvat místa v dětských skupinách, kde by měli rodiče platit stejnou částku. Pro skupiny, které přijmou dítě rodičů žijících na území MO Plzeň 3, připravuje obvod motivační dotační program.

Další jesle v Plzni jsou například i ve 21. MŠ na Slovanech, kde rodiče od příštího školního roku rovněž zaplatí 4000 korun na provoz, dosud to byly 3000 korun.

Sousedské hlídání, ilustrační foto
Pečují o vlastní i cizí děti. Školky může nahradit sousedské hlídání za peníze

Právě dětskými skupinami jsou v dnešní době často jesle nahrazovány. Zřizovateli ale nejsou města, jde ve většině případů o soukromé aktivity. Výše poplatků jsou v řádech tisíců korun za měsíc, což se odvíjí o doby, kterou dítě v zařízení stráví. Například v dětské skupině Benjamínek v Klatovech rodiče za dítě, které dochází do skupiny pět dní v týdnu od 8 do 16 hodin, zaplatí 6000 korun, pokud tam bude od 6 do 18 hodin tak 7000 korun.

Případně také vznikají speciální třídy při mateřských školách, kam jsou přijímány děti od dvou let. Jako je tomu například v Klatovech ve Studentské ulici. Ale v těchto případech se právě hledí na kapacity, které musí být dostačující především pro předškolní děti.