Návštěvnické centrum vzniklo při komplexní revitalizaci původní bankovní haly, která byla zahájena v roce 2021. V rámci úprav ČNB vybudovala nejen novou expozici "Za měnou" a její zázemí, ale také modernizovala a rekonstruovala kancelářské prostory využívané pro provoz ČNB. Nová jsou rovněž technologická vybavení budovy a také části prostor stávající expozice Lidé a peníze. "Revitalizace bankovní haly s vysoutěženou cenou díla 123,89 milionu Kč bez DPH je investičně třetím nejnákladnějším projektem od dob rekonstrukce hlavní budovy ČNB v letech 1997 až 2001," upozornila banka.

V centru se návštěvníci srozumitelnou, interaktivní a zábavnou formou dozvědí o fungování centrální banky a její roli v ekonomice a osvojí si základní principy finanční a ekonomické gramotnosti. Součástí bude i dosavadní expozice věnovaná historii peněz a měnového vývoje. Návštěva centra včetně prohlídek a doprovodných programů bude zdarma.

"Naší vizí je, aby si školáci, studenti, rodiny s dětmi i senioři z ČNB odnesli poznání, že každý z nich je součástí ekonomiky a i svým jednáním ji ovlivňuje – třeba už jen odpovědným spravováním svých osobních financí," uvedl dnes Rusnok.

Návštěvnické centrum se v budově ústředí ČNB poprvé otevře v sobotu 21. května od 9 do 16 hodin, a to bez objednání. Vedle prohlídky obou expozic banka také na tento den přichystala doprovodný program v Kongresovém centru a v garážích ČNB.

Následně bude centrum přístupné pět dní v týdnu, a to od úterý do soboty. Skupinové návštěvy v pracovní dny je možné již nyní rezervovat prostřednictvím rezervačního systému nc.cnb.cz. Jednotlivci mohou přijít i bez předchozí rezervace a v sobotu 21. května bude vstup možný bez objednání pro všechny návštěvníky podle kapacity.