I to slibuje olomoucká koaliční vláda ve svém programovém prohlášení, které v pondělí představila. Řídit se jím bude necelé čtyři roky.

Koalice složená z občanských demokratů, lidovců a TOP 09 složila programové prohlášení ze 129 bodů, které se vešly na pět papírových listů. Postihnout by měly všechny oblasti života ve městě.

„Dokumentem se jako základní linka prolíná plynulý rozvoj města. Jde nám o společenský, kulturní, hospodářský, vědecký i duchovní posun. Chceme více mluvit s lidmi a zapojit je do veřejného rozhodování,“ popsal primátor města Martin Novotný (ODS).

Klíčovým dokumentem, při jehož přípravě je účast obyvatel města podle primátora nezbytná, je tvorba územního plánu. Ten ovlivní podobu města i život v něm na dalších patnáct či dvacet let. Jeho dokončení je jednou z hlavních priorit, které si nová vláda určila.

„Není však jediná. Čeká nás spousta velkých projektů. Jde o obnovu zeleně a cest v parcích, rekonstrukci výstaviště Flora, opravu Dolního náměstí nebo úpravy v oblasti Olomouckého hradu, které by mohly přilákat do města více turistů,“ nastínil primátor.

Zimák: stále nerozhodnuto

Před vládou stojí také zásadní rozhodnutí, jak naloží se zimním stadionem. Opraví jej nebo postaví na jiném místě nový?

V minulém volebním období mělo vedení města na jasnou odpověď čtyři roky, přesto vše usnulo na mrtvém bodě. Stadion však chátrá a jeho zastaralá strojovna je v havarijním stavu.

„To je první, co musíme nyní vyřešit, aby nehrozilo uzavření zimní haly. V dohledné době už chceme rozhodnout, zda se budeme soustředit na opravu stadionu nebo se budeme věnovat jiné lokalitě a výstavbě nové budovy,“ slíbil Novotný.

Nová tramvajová trať a jízdné přes SMS

Ve volebním období chce vláda stihnout také společně se soukromým investorem postavit novou tramvajovou trať, která povede z tržnice na Nové Sady. Bude čekat, zda se podaří získat peníze ze švýcarských fondů.

Radní také plánují zavést placení jízdného městské hromadné dopravy prostřednictvím sms zpráv.

„Budeme jednat s ministerstvem dopravy, aby co nejrychleji připravilo stavbu východní tangenty, která by ulevila obyvatelům Hodolan, Pavloviček i Chválkovic. Pokračovat budeme i v modernizaci vozového parku,“ přiblížil náměstek primátora Ivo Vlach (Top 09).

V dalších letech chce samospráva přispět k ochraně města před záplavami a přívalovými dešti. Uspíšit proto plánuje další etapy protipovodňových opatření na Moravě i menších tocích. Cílem je přimět stát, aby upravil řeku na jihu města.

„Zároveň bychom byli rádi, kdyby se podařilo do čtyř let začít s protipovodňovými opatřeními i v centru. Pokusíme se také vyčistit a upravit menší toky v Nemilanech, Topolanech nebo Droždíně tak, aby lidem nehrozily při každém větším dešti,“ popsal primátor.

Více míst ve školkách, delší úřední hodiny

V programovém prohlášení se radní zavázali, že navýší počet míst pro děti v mateřských školách. Uvažují také o tom, že by některé mateřinky prodloužily provozní dobu.

„Nyní jsme do školek dali dotazníky, v nichž se rodičů ptáme, zda by delší otevírací dobu uvítali. Tam, kde jich bude dost, tak jim vyhovíme. Zatím má prodlouženou dobu mateřinka v Nedvědově ulici,“ vysvětlil náměstek primátora Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL).

Koaliční vláda slíbila, že zjednoduší jednání na úřadech, plánuje prodloužit v jeden den úřadní hodiny až do 19 hodin.

Bude se také snažit získat co nejvíce peněz na rozvoj města z Evropské unie, ale nechce město více zadlužit.

Koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL se ujala vlády nad městem po loňských komunálních volbách. Členové ČSSD, kteří byli v minulém volebním období součástí vedení města, odešli do opozice, ve které zasedli s komunisty.

Výběr z programového prohlášení

Samospráva a magistrát:
– jednání zastupitelstva bude on-line
– vedení města chce jednat o rozdělení Olomouce do pěti volebních obvodů. Představovali by si jeden
– jeden den v týdnu vyřídí lidé úřední záležitosti do 19 hodin
– rozjedou se nové, přehledné stránky města

Bezpečnost:
– modernizace kamerového systému
– radní chtějí posílit pravomoci městské policie, především při konzumaci alkoholu na veřejnosti, žebrání nebo pochůzkovém prodeji
– vláda chce snížit počet heren, automatů a loterijních terminálů ve městě v rámci zákonných možností

Ekonomika a hospodaření:
– radní chtějí obezřetně čerpat úvěry, nechtějí zadlužit město
– plánují maximálně využít národní a evropské fondy

Zaměstnanost a podpora podnikání:
– vedení města chce podpořit nové projekty vědeckých center, průmyslové zóny a technologické parky
– plánují obnovit staré průmyslové areály
– podporují rekonstrukci Prioru

Urbanismus a rozvoj města:
– radní dokončí nový územní plán
– obnoví a rozšíří výstaviště Flora
– vybudují novou tramvajovou trať
– zajistí nové plochy pro výstavbu bytových a rodinných domů
– vytvoří tlak, aby vznikla nové protipovodňová opatření
– z břehů řeky chtějí vytvořit nábřeží evropského střihu
– chtějí obnovit zelené plochy na sídlištích

Doprava:
– vedení města se bude snažit přimět stát vybudovat východní tangentu
– zvýší počet parkovacích míst na sídlištích
– zavedou možnost platit jízdné v MHD prostřednictvím sms zprávy
– obnoví vozový park MHD
– chtějí rozšířit sítě cyklo i inline stezek

Životní prostředí
– radní dokončí obnovu historických sadů
– zahájí opravu rozária a botanické zahrady v Bezručových sa­dech
– přidají zeleň na sídlištích
– budou podporovat třídění odpadů
– vybudují rekreační areál Holický les

Zdravotní a sociální péče
– vláda chce postavit domov pro seniory a nový dům s pečovatelskou službou
– budou pokračovat v bezbariérových úpravách

Školství
– radní budou pokračovat ve spolupráci s Univerzitou Palackého a vysokými školami
– opraví další školy a školní hřiště
– rozšíří kapacitu mateřských škol, prodlouží provozní dobu

Památky a cestovní ruch
– vedení města se zasadí o změnu osvětlení Horního náměstí, doplní mobiliář a zeleň
– opraví Dolní náměstí
– podpoří soukromého investora ve výstavbě turistického kempu
– zahájí úpravy v lokalitě Olomoucký hrad s cílem využít potenciál Dómského návrší
– rozšíří počet veřejných toalet v centru

Kultura, sport, volný čas
– zasadí se o kvalitnější nabídku kulturních akcí ve městě
– zkvalitní vánoční trhy
– rozhodnou o budoucnosti zimního stadionu
– budou pokračovat v modernizaci plaveckého stadionu
– dokončí opravy dětských hřišť, každý rok postaví nové

Zdroj: Programové prohlášení Rady města Olomouce z roku 2011