Cyklotrasa, pokud bude postavena, ze silnic v Krušnohoří a v dalších horských oblastech odvede cyklisty do bezpečnějších míst a usnadní rovněž ochranu životního prostředí, kterou je nutno řešit v souvislosti s náporem turistů. Odbor regionálního rozvoje krajského úřadu už pořídil v souladu se stavebním zákonem územní studii Krušnohorské cyklistické magistrály a v současnosti ji rozesílá stavebním úřadům a dotčeným obcím jako podklad pro pořizování územních plánů a vydávání územních rozhodnutí.

„Územní studie měla za cíl prověřit stávající páteřní cyklotrasu číslo 23 na území Krušných hor, Chebské pánve a Ašského výběžku. V horských oblastech kraje roste počet turistů i aktivit, které se jim nabízejí. Jde nejen o cyklisty, ale i o návštěvníky míst, jež chce kraj nechat zapsat na Seznam UNESCO. Některé cyklotrasy v současnosti částečně vedou po silnicích, kde sílí provoz, protože se otevírají nová střediska volného času. Z toho důvodu vznikla potřeba vytvořit koridor pro nemotorovou dopravu. Ten by mohl naplnit potřeby lyžařů i cyklistů, ale zároveň by respektoval chráněná území s vzácnými přírodními biotopy," uvedl krajský radní Josef Janů.

V průběhu zpracování studii konzultovaly dotčené obce, úřady územního plánování, orgány státní správy i významní vlastníci pozemků a aktéři v území.

Kompletní dokumentace studie je k dispozici na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, případně na internetových stránkách http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum-kraj/KCM.aspx