„Čekali jsme, že bychom mohli na most narazit. Před deseti lety při výkopech pro plyn bylo poprvé zjištěno, že tu nějaký most stával. Tentokrát se nám ale podařilo zachytit jeden z mostních oblouků, takže už víme, že vedl směrem k dnešnímu náměstí Svobody. Na hranu mostního pilíře navazuje boční zeď, která běžela až k bráně, která tu stávala. Na rohu byla patrně fontánka nebo pítko," řekla vedoucí archeologického oddělení Regionálního muzea v Teplicích Lucie Kursová.

Podle jejích slov by se archeologové museli dostat až k základům mostu, aby bylo možné určit jeho stáří. Kopat do hloubky minimálně dvou metrů ale není možné. Na archeologický výzkum byl čas jen několik dní. Stavební práce musí pokračovat. Situaci navíc komplikuje velmi silná navážka. 

Ve velkém rodinném domě Na Kozině chová Václav Hrbáček několik desítek psů. Ti tu žijí v naprosto otřesných podmínkách a za necelých čtrnáct dní mu budou odebráni. Hrbáček ale říká, že si pořídí další.
Smečka psů z domu hrůzy skončí v útulku. Pomoc potřebuje i sám majitel

„Osa mostu není kolmá k zámku. Z grafiky z roku 1808 víme, že už tu nebyl žádný most ani příkop, jen zeleň. Stály tu pilíře s prověšeným řetězem, který odděloval zámek od zbytku města,“ uvedla Lucie Kursová  jediné přesnější datum, z kterého mohou zatím vycházet.

Podle archeologů je v Teplicích na to, že to bylo středověké město, nálezů jen velmi málo. V 15. – 16. století  bylo  město v místech, kde je jeho centrum dodnes. Před tím ale bývalo zřejmě někde v místech mezi zámeckou zahradou a Billou. Staré nálezy, které pocházejí z 12. a 13. století, byly podle slov Lucie Kursové objeveny v místech, kde stojí budova soudu.

Most je další ze zajímavých objevů, ke kterým došlo při výměně letité a už nevyhovující kanalizace na Zámeckém náměstí. 

„Naše investiční akce v Teplicích na Zámeckém náměstí a v přilehlé uličce U Zámku se týká přibližně 200 připojených obyvatel," informoval Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti s tím, že staré podzemní vedení na náměstí se musí vyměnit.

Zlatá ulička v Teplicích

Při stavebních pracích dělníci narazili nejprve na klenby krámečků, které tu byly už na počátku 19. století podle zastoupených stavebních slohů. Malé krámky tvořily uličku, podobnou Zlaté uličce v Praze. 

Ještě mnohem zajímavější objev ale čekal na archeology u zdi děkanského kostela sv. Jana Křtitele v dolní části Zámeckého náměstí. V pískovcových kvádrech a štuku  odhalili starý kostel, který tu stál kolem roku 1300 a  byl zasvěcený panně Marii. Byl mnohem menších rozměrů, než je současný kostel. 

To, že v Teplicích býval kostel, který odváděl papežské desátky historici věděli. Netušili ale, na jakém místě stál a zda z něj vůbec něco zbylo.

Letiště Václava Havla. Terminál 2.
Vnitro chce zvýšit bezpečnost na mimopražských letištích

Podařilo se zachytit nároží původního kostela a pak také něco, co bylo nejspíš opěrák k věži, protože náměstí bylo trochu z kopce, takže bylo třeba pořádné ukotvení, aby stavba neujížděla.

„Kostel stál někde mezi románskou bazilikou, která tu stávala a kostelem sv. Jana Křtitele. Na pískovcových kvádrech jsou patrné rýhy, jakoby od broušení nožů. Stejné rýhy známe i z jiných staveb, bývají u městských bran a vchodů do kostelů, kde procházelo hodně lidí a muži se při čekání nudili a pak si o kámen brousili své nože. Je tedy možné, že právě tady byl vchod do starého kostela. Z toho co jsme našli už teď také víme, že kostel byl zbouraný a pak zvětšený a přestavěný. O tomhle novějším kostele už víme z písemných pramenů, které se dochovaly, že byl postavený v roce 1594," uvedla Lucie Kursová.

Vodárenská společnost by měla práce dokončit v září. Pak přijde na řadu úprava povrchu. „Chodníky i centrální plocha náměstí, to vše bude v kameni a se souhlasem památkářů," informoval za město Teplice náměstek Hynek Hanza.

Žulová dlažba tak bude závěrečnou tečkou za nezbytnými pracemi, které na čas proměnily poslední historicky zachované náměstí Teplic ve staveniště.

Argema mittrei.
OBRAZEM: V pražské botanické zahradě mají motýlího velikána