Důsledky jsou stále patrnější. Ohrožena je úroda, usychají lesy a napadá je kůrovec. A kdysi zelené louky se mění v pustou step. „Po víkendových deštích a chladnějšímu počasí se situace zlepšila, ale čekáme postupné zhoršování stavu. Situace i nadále bude výrazně horší zvláště v hlubším sledovaném půdním horizontu,“ uvedli experti z portálu Intersucho, který dopady dlouholetého sucha sleduje.

Víkendové deště dokázaly sucho zmírnit jen v povrchové vrstvě půdy, a tento efekt je po posledních pár dnech pryč. Podzemní zásoby vody se týden za týdnem ztenčují bez přestávky.

Oslabené stromy v lesích, hlavně smrky v nižších polohách, se staly terčem obrovské kůrovcové kalamity. Lesáci od počátku roku vytěžili v Pardubickém kraji téměř 100 tisíc kubíků kůrovcového dřeva. To je stejné množství jako za celý loňský rok.

„Nejhorší je situace na Svitavsku. Nejde přitom jen o smrkové porosty, suchem trpí v celé zemi i další dřeviny, například borovice nebo jasany,“ uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Lesáci ale připouštějí, že nebýt smrkových monokultur, a to hlavně v nižších polohách, s kůrovcem bychom i přes nynější sucho měli mnohem menší starosti.

„Opět velmi záleží na počasí,“ vysvětluje mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová, kdy se podaří s kůrovcem v lesích popasovat. „Pokud nám nepomůže příroda, délka kalamity je přímo úměrná zásobám smrku v nižších oblastech naší republiky. Taková je realita. Takto uvolněný prostor musíme co nejrychleji, v řádu několika málo let, osázet novým lesem, jinak bude obnova lesa nesrovnatelně delší, dražší a technicky složitější. Ideální by bylo využít k tomu tzv. 'přirozenou obnovu' lesa, ta ale na mnoha místech není možná,“ dodala mluvčí.

Podle meteorologických dat sice srážek není v ročním součtu významně méně nežli minulosti, problém ale je, že jsou nerovnoměrně rozprostřené. Střídají se sucha, umocněná obecně vyššími teplotami, a přívalové deště. Ty vodní bilanci v krajině dorovnat nedokážou, protože tato „rychlá“ voda steče jak po skluzavce do řek a nestačí se vsáknout do půdy.

Vláha chybí všude 

„Vodní bilance se zhoršuje tím, že nám z prostředí více vody ubývá, než zůstává, a vláha pak chybí všude, a polích i v lesích,“ podotkl bývalý šéf Lesů ČR Tomáš Pospíšil. Rostoucí sucho navzdory nedávným dešťům potvrzují i meteorologové.

„V případě podzemních vod se počet míst, kde je pozorován stav silného a mimořádného sucha, i přes srážky zvýšil. Momentálně panuje na 56 % pramenů a dokonce na 68 % mělkých vrtů. Usychají nejen smrky a borovice. V některých lokalitách začínají předčasně žloutnout i listy u některých dřevin. Ojediněle byl tento jev pozorován na bříze, buku, habru či javoru klen. Převážně se zatím jednalo o mladé či oslabené jedince,“ uvedla Martina Součková z Českého hydrometeorologického ústavu.