„V září se na dva týdny ochladilo, což umožnilo provést potřebná měření. V říjnu začala firma realizovat stavební práce. Ve čtvrtek v minulém týdnu se je podařilo dokončit. Nyní probíhá testovací měření,“ shrnul starosta Blatce Mojmír Dostál.

Metoda spočívá v odvětrání podloží pod budovou mateřinky v části, kde jsou třídy a kde bylo naměřeno problematické množství radonu. „Do základové desky a pod tuto desku bylo vedeno sedm vrtů. Do nich firma nasunula systém trubek, které svedla na jedné straně a na vývod ve výšce kolem 1,5 metru umístila ventilátor,“ popisoval starosta.

Ladění četnosti spínání

Systém potrubí sám o sobě odvětrává radon. Nyní firma testuje, jak často je potřeba zapojit ventilátor, aby proběhlo nucené odvedení nebezpečného plynu mimo budovu. „Firma ladí četnost spínání namontovaného ventilátoru. Po testovacím provozu bude následovat měření firmou pověřenou Státním ústave radiační ochrany. To bude rozhodující,“ vysvětloval Mojmír Dostál.

Na ozdravná protiradonová opatření má obec přislíbenou dotaci ve výši téměř 400 tisíc korun. „Ta pokryje veškeré náklady a získáme ji jedině v případě, že bude prokázána účinnost provedených opatření. Pokud nezafungují dostatečně, půjdou náklady za firmou,“ uvedl starosta.

Zvýšenou koncentraci radioaktivního plynu v mateřince odhalilo orientační měření už v roce 2017. Odborníci naměřili přes 500 beckquerelů (Bq) na metr krychlový vzduchu. Takzvaná referenční hodnota je 300 beckquerelů. Plyn se začal v místnostech koncentrovat ve vyšší míře poté, co obec provedla zateplení školky a došlo k výměně oken za plastová. Narušena byla dosavadní cirkulace vzduchu.

Větrat a větrat

Vedení mateřské školy objednalo zpřesňující měření, na které ovšem v Blatci čekali do letošního jara. Potvrdil překročení 300 beckquerelů – 480 Bq/m³ při pobytu dětí, přičemž hodnoty během dne postupně klesaly. O víkendu, kdy se v mateřince nevětralo, naměřily přístroje 1200 beckquerelů. Ve školce přijali opatření doporučená ústavem. Spočívala v dostatečném větrání, zejména ráno před příchodem dětí.

Obec ovšem o výsledcích měření neinformovala rodiče, což obyvatele popudilo. „Že je zde radon, to samozřejmě nikdo neovlivní, ale přístup k rodičům byl zcela nevhodný. Není možné, abychom nevěděli takové informace a naše děti pobývaly v nezdravém prostředí,“ reagovala maminka dvou dětí. Starší, čtyřleté proto chtěla ze školky odhlásit. „Doufejme, že opatření zafungují,“ dodala včera maminka, která si nepřála zveřejnit jméno.

Starosta odmítá, že by vedení obce udělalo chybu. „Konali jsme a nic jsem nezanedbal. Informoval jsem zastupitele. Nechtěli jsme, aby vznikla panika. Koncentrace nebyly nebezpečné a dělali jsme kroky doporučené odborníky. Jsem rád, že se situace zklidnila a opatření se podařilo realizovat do listopadu,“ bránil se Dostál, jenž je ve funkci rok.

Na základě blatecké radonové kauzy si nechali někteří obyvatelé provést měření koncentrace radonu ve svých rodinných domech. Aktuálně probíhá v několika nemovitostech přímo v obci. I u starosty doma. „Lidem jsem sdělil, že mají možnost nechat si provést orientační měření bezplatně. Někteří reagovali, že to vědět nechtějí, protože by přišli o klidné spaní, jiní se do toho pustili,“ uvedl Mojmír Dostál.

Přitom Blatec podle radonové mapy zrovna nepatří mezi oblasti s vysokými koncentracemi nebezpečného plynu. „Je do 200 beckquerelů (Bq). Někteří občané si postavili dům v Blatci právě proto, že radonu zde není tolik jako v jiných oblastech, kde se ve školkách a jiných veřejných budovách potýkali s tisícovkami beckquerelů,“ uzavřel Dostál.

S radonem bojoval například Bouzov. Byli mezi prvními, kteří hledali co nejúčinnější opatření ve spolupráci s odborníky. „Radon jsme zjistili také v mateřské škole. V podlahách se prováděla opatření v podobě izolace a pak také v půdním prostoru, kde byla instalována vzduchotechnika. Následná měření prokázala, že jsme postupovali správě a úpravy zafungovaly,“ vzpomínal starosta Bouzova Zdeněk Foltýn.

Testování
Pro zjištění hodnoty radonu v bytě či domě je možné využít bezplatného testování v rámci Radonového programu ČR koordinovaného Státním ústavem pro radiační ochranu. Informativní měření úrovně objemové aktivity radonu se provádí pomocí stopových detektorů, které slouží pro vyhledávání staveb se zvýšeným rizikem přírodního ozáření. Zpravidla se umisťují dva stopové detektory na dva měsíce v topném období. Výsledky zasílá po vyhodnocení poštou Státní ústav radiační ochrany.

Kdy měřit radon?
Když radon proniká ze země, je jeho přísun ovlivněn podtlakem v budově, který závisí na rozdílu venkovní a vnitřní teploty. Proto jsou zpravidla velmi rozdílné koncentrace radonu v zimě a v létě, stejně tak ve dne a v noci. Vyšší hodnoty bývají většinou v noci a v topné sezoně. Doporučuje se proto dům posuzovat podle dlouhodobé průměrné koncentrace radonu a krátkodobá měření provádět spíše v topné sezoně a za omezeného větrání. Zdroj: Státní ústav radiační ochrany

Co je radon?
Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různých množstvích přítomen ve všech materiálech zemské kůry. Radon sám se přeměňuje na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, olova a bizmutu), ty se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. U horníků v uranových dolech, kteří pracovali v prostředí s vysokými koncentracemi radonu, byl zjištěn vyšší výskyt rakoviny plic. Bylo prokázáno, že příčinou toho bylo ozáření dýchacích cest produkty přeměny radonu.

Zdroj: Státní ústav radiační ochrany