„Zavedením elektronického pořizování a zpracování snímků se výrazně zvýšila jejich kvalita, což má mimo jiné vliv na přesnější stanovení diagnózy,“ informovala lékařka Radka Ducháčková. Digitalizací se také výrazně zkrátil čas na vyhodnocení rentgenových vyšetření, snímky jsou k náhledu ihned, zároveň je možnost jejich zasílání elektronickou cestou přímo k odborným lékařům (chirurgie, ortopedie), popřípadě vybavit pacienta snímky na CD nosiči nebo Flash disku.