Okrašlovací spolek Podhorák se letos pustil do projektu zrestaurování největšího kamenného kříže v Dolních Novosedlech. Na jeho podstavci je vyznačeno jméno Matěje Luska, který tu nechal kříž v roce 1895 postavit.

Na konci srpna celý kříž odborně demontoval sochař Rastilav Jacko a převezl ho do své restaurátorské dílny. V současné době je už obnovený kříž zpátky na svém místě.

„Kříž jsme usazovali předminulý týden v pátek, o víkendu tam umělecký kovář Jiří Bajer připevnil tělo Ježíše. Restaurátor je v podstatě hotov. Zbývá ještě usadit kamenné sloupky okolo a spojit je kovovou vazbou, kterou bude Jiří Bajer teprve vyrábět. Dokončení nám ještě nějaký čas zabere. Až bude vše hotové, rádi bychom požádali faráře ze Záhoří, aby kříž vysvětil," vysvětlil předseda Okrašlovacího spolku Podhorák Lukáš Zagata.

Kříž se skládá ze tří částí a stojí na kamenném podstavci, který v místě napojení na hlavní sloup začal praskat. Právě z tohoto důvodu podle Lukáše Zagaty restaurátor doporučil provést důkladnější opravu, která tento problém do budoucna odstraní a prodlouží životnost pamětního kříže.

„Kříž byl rozebírán pomocí hydraulické ruky. Všechny kamenné části byly odborně restaurovány. V mezičase jsme na místě připravili nový betonový základ pro podkladní desku a ještě upravíme okolí památky," doplnil Lukáš Zagata. Dodal, že se barva kamene po očištění změnila k nepoznání. Díky barevnému kontrastu znovu vynikly ozdobné prvky na kříži – symbol kalichu a vyznačený letopočet 1895.
Kovové prvky – tělo Ježíše Krista a tabulku s nápisem INRI – zrestaurovali umělecký kovář Jiří Bajer a sochařka Paulina Skavová.

Projekt Pamětní kříže znovu probuzené realizuje okrašlovací spolek díky podpoře Nadace VIA a společnosti Plzeňský Prazdroj.
Na území Dolních Novosedel se nachází celkem devět pamětních křížů, z nichž některé jsou soukromé. Okrašlovací spolek plánuje postupně obnovit ty, které jsou v majetku obce. „Pamětní kříže jsou nedílnou součástí venkovské krajiny. Odrážejí nejenom duchovní potřeby našich předků, ale jsou spojeny také s pamětí, tradicemi a každodenním životem tehdejších obyvatel. Usilujeme o to, aby se tato společná paměť neztratila," konstatoval Lukáš Zagata. Snaží se také najít původ křížků a přivítají i vyprávění pamětníků, případně dobové fotografie, které by jim pomohly historii křížků sestavit.