Aktuální 50. výročí tragických srpnových událostí tak má pro zvířecí obyvatele někdejšího vojenského prostoru zajímavou symboliku.
Rozšíření pastvin však bylo podle Dalibora Dostála, ředitele organizace Česká krajina, nezbytné i z praktického hlediska. „Rozšíření přišlo právě včas. Kvůli extrémním vedrům a suchu roste na pastvinách méně trávy, než obvykle. Na větší ploše tak zvířata najdou dostatek potravy. Všem institucím a organizacím, které se na rozšíření podílely, bych proto chtěl velmi poděkovat,“ uvedl Dostál.

Rezervace významně přispívá k ochraně ohrožených druhů, vyskytuje se v ní například 42 procent všech českých druhů denních motýlů nebo dvě třetiny všech tuzemských druhů netopýrů. To ví i ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR František Pelc. „Divocí koně a další velcí býložravci jsou mimořádně atraktivní pro veřejnost. Díky nim můžeme ukázat, jak je důležité o krajinu pečovat. Bez péče, ať už je to pastva nebo kosení, by totiž postupně zarostla. Pro uchování a obnovu rozmanitosti různých travnatých společenstev je potřeba i rozmanitého typu hospodaření. Někde jsou nejlepší ovce, jinde kozy nebo dobytek či sečení - a někde, jako zde v Milovicích, lze s úspěchem využívat atraktivní velké býložravce, jako jsou zubři a zvířata velmi podobná praturům a divokým koním. Na pozemcích, které AOPK pro projekt České krajiny poskytla, je dobře vidět, že jim pastva prospívá a obnovuje se jejich pestrost,“ řekl Pelc.

Soundtrack Poděbrady 2017.
Soundtrack má do Poděbrad přilákat 60 tisíc návštěvníků

Na slavnostní rozšíření pastviny dorazil i předseda vlády Andrej Babiš, starosta Milovic Milan Pour nebo hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. „Využití bývalého vojenského prostoru Milovice představovalo pro Středočeský kraj léta problém. Jsem proto ráda, že se podařilo najít tuto smysluplnou náplň v podobě rezervace velkých kopytníků. Pomáhá nejenom zachraňovat ohrožené druhy živočichů a rostlin, ale představuje také potenciál pro rozvoj turistického ruchu v regionu,“ ocenila projekt hejtmanka. „Jsem rád, že projekt divoké koně v Milovicích se dále rozvíjí a věřím, že rozšíření pastvin ještě více zatraktivní tento projekt a zlepší životní prostředí,“ doplnil náměstek hejtmanky Miloš Petera.

Bývalý vojenský prostor se v roce 2015 stal prvním místem na světě, kde se v rámci jedné rezervace vyskytovaly všechny tři druhy původních velkých kopytníků Evropy: divocí koně, zubři a zpětně šlechtění pratuři. I díky tomu má projekt celosvětovou publicitu na pěti kontinentech, mimo jiné v New York Times, Washington Post, BBC, Science, Der Standard a dalších médiích. Stal se tak celosvětově nejsledovanějším českým projektem posledních let.

Ilustrační foto.
Voda ke koupání se zhoršila na jednom místě Orlíku