Lesníci vypouštějí do volné přírody ptáky odchované ve specializované tetřevně na Frýdecko-Místecku už druhým rokem. Loni to bylo prvních pět tetřevů. „Máme patnáct ověřených pozorování ptáků nebo jejich pobytových znaků, poslední z letošního května. V přírodě tedy přežili, a to je pro náš chov i postup při vypouštění důležitá zpráva,“ uvedl Tomáš Peka, lesní správce z Frýdku-Místku.

Letos se do přírody dostane dalších osmnáct tetřevů. Od jara byli ve vypouštěcí voliéře uprostřed lesů nedaleko historických tokanišť. „Sžívali se s novým domovem a cesta do přírody tak pro ně byla jednodušší,“ řekl tetřevník Vlastimil Novák.

Jak se ukázalo, tetřevi se i měsíc po vypuštění zdržují v okolí voliéry. V říjnu ji opustí poslední dva, tentokrát s připevněnými vysílačkami. Bude tak možné pozorovat jejich pohyb i místa výskytu. Pro zlepšení podmínek chovu a samotného vypouštění dostavují Lesy ČR další vypouštěcí voliéru. Kvůli ochraně tetřevů před predátory myslivci loni ulovili celkem 70 kusů černé zvěře. Další hrozbu představuje například liška, kuna nebo jezevec. Těch se od ledna ulovilo jednadvacet. Ve spolupráci s CHKO Beskydy také Lesy ČR v září vyhlásily na 983 hektarech od Malého Polomu přes Velký Polom až po Mionší tetřeví oblast s jiným režimem hospodaření.

„Na území bude od 1. prosince do 15. června klidový režim. Kromě nezbytných sezónních prací, jako je zalesňování nebo opravy oplocenek, se v lokalitě nebude běžně lesnicky hospodařit, tedy zejména těžit. Tetřevi potřebují v době toku klid,“ uvedl Tomáš Pospíšil, ředitel lesního a vodního hospodářství podniku. „Návrat tetřeva do Beskyd je velmi náročný cíl. Neobejde se beze změn ve zdejších lesích, počínaje výsadbami jedle, péčí o jeřáby, olše, břízy či lísky, přes prořezávání mladých hustých smrčin s borůvčím až po ochranu nejcennějších starých porostů. Tetřevi potřebují ke svému životu také klid, proto se zde snažíme omezovat například hromadné závody, které je mohou rušit,“ vysvětlil František Jaskula z

Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel Správy CHKO Beskydy.

Tetřev hlušec je kriticky ohrožený druh, mimořádně náročný na lesní biotop. Vyhledává zejména jehličnaté lesy, v nichž se živí semeny, ale také borůvčím nebo jeřabinami. V 19. století byly v Beskydech stovky tetřevů hlušců, ve druhé polovině 20. století už jen několik desítek, později jednotlivých kusů, a zejména na Slovensku. Lesy ČR mají od osmdesátých let minulého století další odchovnu tetřevů také v Mlynařovicích u Volar na Prachaticku. Odtud vypouštějí ročně na Šumavu až tři desítky tetřevů.

Lysá hora byla v pátek v obležení turistů.
Jako na Václaváku: Lysá hora byla v obležení turistů