Zahraniční hosté do muzea zamířili ve čtvrtek 14. března, neboť se v těchto dnech účastní v ČR kurzu pořádaného Mezinárodním školícím střediskem s. p. DIAMO. V delegaci byli mimo jiné zástupci Čínského národního atomového institutu a Úřadu pro těžbu a strategický průmysl Konga. Delegace si prohlédla nejprve moderní čistírnu důlních vod na šachtě č. 19 u obce Dubenec vybudovanou Správou uranových ložisek, o.z., s.p. DIAMO a poté navštívila Hornické muzeum Příbram.

Ředitel muzea Josef Velfl hosty seznámil s nejvýznamnějšími pozoruhodnostmi, které mohou v muzeu shlédnout. „V popředí jejich obdivu byla zejména historická důlní technika, včetně parních těžních strojů, a další doklady bohaté hornické činnosti na Příbramsku, jakož i prohlídka podzemí březohorských dolů prohlášených národní kulturní památkou,“ přiblížil kolegů z exotických zemí ředitel muzea Josef Velfl.