Dobrovolníci, mezi nimiž byla i řada dětí, uklízeli nejen lom, ale i jeho okolí. „V lomu jsme nasbírali asi pět šest pytlů. Uklízeli jsme ale i Procházkův lesopark nebo turistickou stezku na Svatý kopeček či cestu ke staré cihelně,“ řekl Kmet.