V některých domovech pro seniory v kraji se potvrdil covid jak u personálu, taku klientů. „Nejhůře jsou na tom domov pro seniory Drachtinka v Hlinsku, Centrum sociální péče v Litomyšli, Domov u fontány Přelouč, ale také Domov pod hradem Žampach nebo Domov sociálních služeb Slatiňany,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Devatenáct klientů s covidem hlásí Domov u fontány v Přelouči. Všichni zůstávají v domově a většinou mají lehký průběh. Zároveň ale domovu chybí sedmnáct zaměstnanců, někteří jsou pozitivní, jiní v karanténě. Tím ale problémy nekončí. „Celkově nám chybí 43 zaměstnanců. Je to dáno i tím, že jsou dlouhodobé nemoci a zavřené školy. Chybí nám třetina personálu. Snažíme se to řešit výpomocí studentů, ale není to záchrana. Personál je statečný a snaží se. Dělají, co mohou,“ uvedla ředitelka přeloučského domova Danuše Fomiczewová.

Dobrovolníky by brali a také se jim hlásí. „Musíme je ale přesunout do provozu, třeba do kuchyně a na úklid. Dobrovolník nemůže dělat nic jiného než volnočasové aktivity. Tady narážíme na legislativu. Někteří studenti zdravotnické školy navíc pomoc vzdali, obávají se péče o tělo. Netroufají si,“ dodala Fomiczewová.

Dobrovolníci se mohou hlásit také Centru sociální péče v Ústí nad Orlicí. Zatím se ozvali dva, kteří pomohou s péčí za zaměstnance, kteří musí zůstat doma s dětmi. Centrum zajišťuje péči i u klientů v jejich domovech. „U klientů v terénu nejsme oprávnění znát jejich zdravotní stav, to je ruská ruleta. Nevíme, do jaké domácnosti vstupujeme. V pobytové službě ve stacionáři máme nyní dva pozitivní klienty, dva zaměstnanci jsou také nakažení a jeden na neschopence, chybí nám tak čtvrtina personálu,“ řekla ředitelka Centra sociální péče Ústí nad Orlicí Radka Vašková. Když bude třeba, pomohou studenti zdravotnické školy. „Zatím to ale zvládáme,“ dodala Vašková. Také musí zvážit, zda vzít dobrovolníka k pečovatelce, aby pomohl s polohováním či koupáním. Hrozí riziko nákazy.

Kde potřebují dobrovolníky?
*Centrum sociální pomoci Litomyšl – hledá lidi pro péči o seniory.
*Centrum sociální péče a stacionář Ústí nad Orlicí – hledá dobrovolníky do zálohy pro případ zhoršení situace v pečovatelské službě.
*Dům klidného stáří Glossus Luže – hledá dobrovolníky.
*Domov u fontány Přelouč – hledá studenty o pomoc s péčí o klienty.
*Sociální služby Moravská Třebová – hledají dobrovolníky do péče o klienty.

Pomoc armády?

Mezi zasažené zařízení patří i domov pro seniory v Litomyšli, kde mají několik pozitivně testovaných klientů. „Mají lehké symptomy. Jsou unavení, pokašlávají. Situace se ale může změnit, proto řešíme dovybavení kyslíkovými maskami, oxygenátory. Intenzivně spolupracujeme s lékaři,“ vysvětlila ředitelka Centra sociální pomoci Litomyšl Alena Fiedlerová.

Zatím domovy zvládají péči s pomocí dobrovolníků a studentů. „Pokud se situace bude zhoršovat, bude pravděpodobně nutné požádat o pomoc i armádu,“ podotkl hejtman Netolický.