Hluk a dopravní zátěž trápí všechny obyvatele Lidické ulice, ale levá strana ulice ve směru od centra města je na tom ještě hůř. Lidem tady jezdí kamiony skoro pod okny. „Já bych nechal v Lidické ulici bydlet za trest pana Hrtúse, který tak dlouho nesmyslně a zbytečně blokoval stavbu jihovýchodního obchvatu,“ konstatoval například Pavel Dobrovolný, který se v této lokalitě narodil. Jak upřesnil, v době, kdy jeho rodiče dům na Lidické stavěli, nebyla tam silnice žádná.

„Byla tam jen cesta. Později obyčejná silnice, dneska je tam málem čtyřproudová dálnice, kde jezdí jeden kamion za druhým. Navíc asi před třemi lety při úpravě silnice došlo ke zúžení chodníku přímo před naším domem, takže kamiony jezdí přímo pod okny,“ postěžoval si Dobrovolný. Jak dodal, provozovatel silnice, kterým je Ředitelství silnic a dálnic, nechal v minulosti jeho rodičům vyměnit okna, která brání pronikání hluku, ale to množství těžkých nákladních aut, které tam jezdí téměř nepřetržitě, způsobuje otřesy. „Takže se nám na domovní zdi objevila prasklina, která se bude zřejmě zvětšovat,“ zdůraznil Dobrovolný.

Celkem dva dny stála v Lidické ulici měřící technika Krajské hygienické stanice v Ostravě. „Měření hlučnosti jsme prováděli na základě podnětů občanů, konkrétně obyvatel v Lidické ulici v Havlíčkově Brodě,“ informoval inženýr Šimon Veleba, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice Vysočina se sídlem v Jihlavě územního pracoviště Havlíčkův Brod, která si měření od ostravských kolegů objednala. Jak Šimon Veleba upřesnil, obyvatelé Lidické si stěžovali na nadměrný hluk způsobený dopravní zátěží a druhotně i na praskání zdí, které je způsobeno extrémní dopravní zátěží. Šimon Veleba také vysvětlil, jaký bude další postup. Hygienici provedou měření. Zjištěné údaje vyhodnotí a v případě, že hluk překračuje normu, bude třeba aby provozovatel komunikace provedl příslušná opatření.

Zdrcující výsledky

Jenže výsledek měření je pro obyvatele Lidické ulice zdrcující. „Výsledky měření hluku prokázaly, že v daném úseku komunikace nedochází k překračování hodnot hladin akustického tlaku v denní a noční době. Z výše uvedených skutečností můžeme konstatovat, že provoz dopravy po silnici I/38 v současné době není v denní i noční době v rozporu se zájmy na ochranu veřejného zdraví,“ sdělil obyvatelům Lidické ulice Rudolf Sekava vedoucí právního a kontrolního oddělení Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina v Jihlavě. Podle Pavla Dobrovolného je to výsměch. „My s rozhodnutím hygieniků spokojeni nejsme. V Lidické ulici je takový hluk, že se tam nedá v klidu žít, zdi praskají a pokud to bude nutné, obrátíme se třeba na ombudsmana,“ vzkázal Dobrovolný.

I vedení ŘSD v Jihlavě připouští, že Lidická v Brodě není zrovna oáza klidu, už proto, že patří k nejvytíženějším na Vysočině. Podle ředitelky Marie Tesařové bude nejlepším řešením co nejrychlejší stavba jihovýchodního obchvatu.