„Nebyla to úplná premiéra, v tehdejším Československu už jaderné bloky fungovaly v Jaslovských Bohunicích, kde řada odborníků získala první zkušenosti, ale samozřejmě, byla to obrovská událost a ukázalo se, že oprávněně,“ říká s odstupem času člen spouštěcí skupiny prvního výrobního bloku František Prokop, který dodnes na Dukovanech pracuje.

Stavba elektrárny zcela změnila lokalitu, ve které vznikla. Zmizely celé vesnice, nezbytná Dalešická přehrada zaplavila čarokrásné údolí řeky Jihlavy. Voda z ní chladí jaderné bloky. V Třebíči přibyly tisíce obyvatel a nová sídliště.

Dukovany byly původně projektované na třicet let provozu. Energetici avizovali, že by elektrárnu rádi provozovali ještě po roce 2030, pokud k tomu získají povolení. Dostanou ho, jestliže testy a analýzy prokážou, že je veškeré zařízení bezpečné.

Únor 1985

Vraťme se k datu 3. květen 1985. V reaktoru prvního bloku už od února probíhala řízená štěpná reakce. Od tohoto dne však energetici zahájili zkušební provoz a s tím spojené stabilní dodávky elektřiny, které až na odstávky pro výměnu paliva a modernizaci pokračují celých pětatřicet let. I v průběhu dalších týdnů onoho května následovala řada kontrol. Blok nakonec přešel do ostrého provozu 3. listopadu 1985. V následujících dvou letech se k prvnímu přidaly ještě tři další dukovanské bloky a odborníci to zpětně hodnotí jako heroický výkon i ve světovém měřítku. Jde totiž o mimořádně složité zařízení a bezpečně ho „rozjet“ si žádá své, je potřeba i dostatek školeného personálu.

Elektrárna dnes při pohledu zvenčí vypadá víceméně stejně. Uvnitř je však zrenovovaná za další desítky miliard korun, tedy téměř nová. Nevyměnitelnými komponentami jsou reaktorové nádoby, které jsou pod drobnohledem, aby vše zůstalo bezpečné.

Nový blok

Původně instalovaný výkon 1760 megawatt energetici po modernizaci zvýšili na současných 2040 megawatt. Dukovany dnes spolu s Temelínem dlouhodobě pokrývají přes čtyřicet procent spotřeby elektřiny v České republice.

Vláda a polostátní elektrárenská společnost ČEZ už se dohodly, že vybudují nový jaderný zdroje v sousedství stávající dukovanské elektrárny. Loni v srpnu vydalo ministerstvo životního prostředí souhlasné stanovisko k záměru výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech, když nechalo posoudit vliv na životní prostředí.

Tendr na dodavatele by měl ČEZ zahájit na konci tohoto roku a v roce 2022 by se měli lidé dozvědět jméno zhotovitele nového bloku, který nahradí stávající čtyři bloky. Jeho stavba by měla začít v roce 2029. A vyjde na stovky miliard korun.

Jak šel čas

1970 Mezivládní dohoda ČSSR – SSSR o spolupráci při výstavbě jaderných elektráren

1975 Rozhodnutí vlády o výstavbě 4 bloků v Dukovanech

1978 Obnovení prací výstavby

1979 Červen - Zahájení betonáže základové desky prvního reaktorového bloku

1982 Osazení tlakové nádoby reaktoru pro 1. blok

1984 (31. prosince) - Zahájení zavážení paliva do reaktoru 1. bloku

1985

12. února ve 23:11 hodin - Dosažení minimálního kontrolovaného výkonu reaktoru prvního bloku

26. března - dosažení 100% výkonu

3. května - zahájení zkušebního provozu 1. bloku

1986

20. března – zahájení zkušebního provozu 2. bloku

20. prosince – zahájení zkušebního provozu 3. bloku

1987

19. července – zahájení zkušebního provozu 4. bloku

2016

ČEZ od SÚJB obdržel pro blok č. 1 novou provozní licenci na dobu neurčitou s několika provozními podmínkami

2017

ČEZ pro bloky č. 2, 3 a 4 od SÚJB obdržel nové provozní licence na dobu neurčitou doplněnou o několik provozních podmínek

2019

Srpen – ČEZ obdržel od Ministerstva životního prostředí ČR souhlasné stanovisko v rámci procesu EIA pro stavbu nových jaderných bloků v lokalitě Dukovany

2020

Březen – ČEZ podal na SŮJB žádost o umístění nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany

Duben – Vláda ČR přijala dvě ze tří smluv mezi státem a ČEZ k přípravě výstavby nového zdroje v Dukovanech