Mandát současného rektora Miroslava Holečka, který stál v čele ZČU od března 2015, skončí 28. února 2023. Univerzitu vedl dvě po sobě jdoucí funkční období, kandidovat proto již nemohl. Na jeho místo dnes Akademický senát ZČU zvolí jednoho ze dvou navržených kandidátů.

„Budoucnost pro uplatnění našich absolventů vidím v nastupujícím trendu propojování technologií s humanitními, zdravotnickými nebo i uměleckými obory a naše univerzita má právě velký potenciál v propojení všech oborů, které tady jsou. V období krizí jsou to také právě hlavně netechnické obory, které pokládají ty správné otázky a nalézají ty správné cesty a odpovědi, tzn. hodně celospolečensky pomáhají, jak se z ní rychle dostat ven,“ řekl Deníku před volbou nového rektora Edl.

Hammerbauer, druhý z kandidátů, by podle svých slov chtěl, aby byla ZČU všeobecně vnímána jako česká špičková univerzita, patřící mezi vyhledávané univerzity výzkumného charakteru v ČR, která má otevřenou vzdělávací a výzkumnou infrastrukturu s nabídkou moderních, o tradici se opírajících studijních programů. „Zároveň je schopna efektivně využívat heterogenitu svých fakult a realizovat pro studentky a studenty nové unikátní interdisciplinární studijní programy. Měla by být univerzitou, která je znalostním a dovednostním klenotem regionu, institucí připravenou pomáhat a nabízet společnosti nové nápady a řešení,“ uvedl Hammerbauer.

Rektora volí Akademický senát ZČU tajným hlasováním. Ke zvolení je potřeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech 58 senátorů, tedy nejméně 30 hlasů. Zvolený kandidát na rektora se své funkce ujme 1. března 2023, po jmenování prezidentem republiky. Univerzitu s bezmála 11 500 studenty a 2 300 zaměstnanci povede čtyři roky, do konce února 2027.

Milan Edl

close Milan Edl. info Zdroj: Deník/Lenka Prokšová zoom_in Milan Edl. - Vystudoval průmyslové inženýrství a management na Fakultě strojní ZČU, kde se v roce 2009 habilitoval v oboru Strojní inženýrství. Od roku 2014 do října 2022 byl děkanem Fakulty strojní ZČU.

- V odborné činnosti se zaměřuje na udržitelné výrobní systémy, implementaci moderních technologií fenoménu 4.0 v průmyslu a školství a cirkulární ekonomiku. Působil na třech zahraničních univerzitách jako hostující profesor. Je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu ČR a hodnotitelem a zpravodajem projektů Technologické agentury ČR, je také zakladatelem Průmyslové rady a česko-bavorské Internacionální průmyslové rady. Ve spolupráci s Průmyslovou radou založil Dětskou technickou univerzitu v Plzeňském a Karlovarském kraji. Je prezidentem Czech Smart City Cluster a České technologické platformy Strojírenství a viceprezident Klastru Chytrý Plzeňský kraj.

Jiří Hammerbauer

close Jiří Hammerbauer. info Zdroj: Deník/Lenka Prokšová zoom_in Jiří Hammerbauer. - Vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, obor Silnoproudá elektrotechnika. V roce 1999 získal na ZČU doktorát v oboru Elektronika a v roce 2003 se v témže oboru habilitoval. Začínal v ETD Škoda Plzeň, později přešel na ZČU, kde nejprve působil sedm let jako proděkan Fakulty elektrotechnické a v letech 2010–2018 stál dvě funkční období v čele fakulty jako její děkan.

- V letech 2010–2014 byl ředitelem výzkumného centra RICE a od roku 2018 zastával dva roky pozici zástupce ředitele tohoto centra. V současné době je proděkanem pro vědu a vedoucím katedry elektroniky a informačních technologií FEL. Na ZČU vede projekt SmartCAMPUS a působí v řadě grémií. V rámci svých odborných stáží pracoval například na vývoji zařízení pro měření radiace v Nuclear Research Corporation v USA. Od roku 2013 je členem mezinárodního výzkumného týmu v CERNu.