Ekologické organizace se opět odvolaly proti výjimce pro chvaletickou elektrárnu. Tu zařízení koncem července udělili úředníci z Olomouckého kraje.

„Podle ekologických organizací a právních expertek Frank Bold nově udělená výjimka stále nesplňuje zákonné podmínky a nevypořádala se dostatečně s námitkami, kvůli kterým předchozí výjimky ministerstvo zrušilo,“ odůvodnil tiskový mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek. O výjimce tak už potřetí bude rozhodovat Ministerstvo životního prostředí (MŽP).

Výjimku totiž získala uhelná elektrárna ze skupiny Sev.en Pavla Tykače už v létě roku 2019, následně ji ale MŽP zrušilo a odňalo úředníkům z Krajského úřadu Pardubického kraje pravomoc o této záležitosti rozhodovat kvůli možné podjatosti. Druhé rozhodnutí už vydali úředníci z Olomouckého kraje, avšak MŽP následně zrušilo i tuto výjimku. Před několika dny však udělil Olomoucký kraj elektrárně výjimku znovu.

O kauze jsme již psali:

Elektrárna Chvaletice.
Elektrárna Chvaletice opět získala výjimku. Limit na rtuť se ale snížil

Ekologové vidí problém například v tom, že je udělená výjimka nepřiměřeně dlouhá. Šest let podle nich poskytuje provozovateli příliš mnoho času k prodlevám s modernizací zařízení. Nesouhlasí také s množstvím vypouštěných emisí nad limit. Výjimka by povolila elektrárně vypustit přes 1 234 kilogramů rtuti a 1 157 tun oxidů dusíku nad limit.

Nové a přísnější evropské limity vstoupí v platnost už 18. srpna. Do té doby musí uhelné elektrárny splňovat přísnější limity, nebo musí mít udělenou pravomocnou výjimku.

„Po dvou letech a sedmi měsících jsme emisní výjimku dostali od dvou různých úřadů už třikrát, stále to však nevedlo k pravomocnému rozhodnutí. Samotná ekologizace je naštěstí o dost úspěšnější, oproti roku 2013, kdy jsme elektrárnu koupili, máme zhruba poloviční emise,“ řekl tiskový mluvčí elektrárny Petr Dušek s tím, že za snížením emisí stojí náročná ekologizaci, která elektrárnu přišla na několik miliard korun.

„Chceme v ní i nadále pokračovat, a to právě prostřednictvím výjimky,“ dodal Dušek.

Jenže ekologické organizace se nechtějí s výjimkou pro Chvaletice stále smířit a proti rozhodnutí se opět odvolaly.

„Elektrárna Chvaletice měla čtyři roky na splnění nových emisních limitů nebo získání výjimky v mezích zákona. Místo toho trvá na příliš dlouhé a příliš velké výjimce, aby její majitel Pavel Tykač ušetřil na úkor zdraví lidí,“ řekl Jiří Koželouh z Hnutí Duha.

Aktivisté už několikrát protestovali:

Sokoli mají na třísetmetrovém komínu Elektrárny Chvaletice připravené hnízdo. Těžké stelivo nahoru vytahali hasiči, kteří společně s ornitology čekají, zda jeden ze dvou párů, jenž na Pardubicku žijí, v budce zahnízdí.
FOTO: Hnízdo ve 160 metrech. Hasiči na komínu elektrárny připravili budky sokolů

Ekologové vidí problém například v tom, že je udělená výjimka nepřiměřeně dlouhá. Šest let podle nich poskytuje provozovateli příliš mnoho času k prodlevám s modernizací zařízení. Nesouhlasí také s množstvím vypouštěných emisí nad limit. Výjimka by povolila elektrárně vypustit přes 1 234 kilogramů rtuti a 1 157 tun oxidů dusíku nad limit.

Nové a přísnější evropské limity však vstoupí v platnost už 18. srpna. Do té doby musí uhelné elektrárny splňovat přísnější limity, nebo musí mít udělenou pravomocnou výjimku.

Vyjádření krajského úřadu Pardubického kraje zjišťujeme.

„Deadline pro získání výjimky je už příští středu. Je tedy vrcholně nepravděpodobné, že by do té doby elektrárna řádnou výjimku získala. Do případného udělení výjimky by tak pro elektrárnu Chvaletice měly platit nové emisní limity,“ upozornil Hrábek. Podle vedení elektrárny se však přísnější limity zatím Chvaletic nedotknou.

Jaderná elektrárna Dukovany
Dotazník pro dostavbu Dukovan byl dokončen. ČEZ jej obratem pošle uchazečům

„Dokud o naší žádosti nebude pravomocně rozhodnuto, termín platnosti nových evropských limitů pro provoz elektrárny nic neznamená. Úřední řízení je v procesu a my nemůžeme ovlivnit to, že se do něj neustále někdo odvolává,“ řekl Dušek s tím, že očekává, že do 18. srpna bude rozhodnutí vydáno a elektrárna pravomocnou výjimku získá. Nové emisní limity splňující požadavky Evropské unie by měl elektrárně nastavit Pardubický kraj.