"Za stávající situace na energetických trzích nejsme schopni zajistit dodávky elektřiny a plynu za sjednaných podmínek. Z toho důvodu bude dodávky elektřiny a plynu pro všechny naše zákazníky zajišťovat od 19. 10. 2021 dodavatel poslední instance," uvedla společnost Kolibřík Energie na svém webu v pátek 15. října večer a ujišťuje své stávající klienty, že případné přeplatky dostanou zpět. Společnost doposud dodává elektřinu na přibližně 30 tisíc odběrných míst.

Zákaznické centrum firmy Bohemia Energy v Paláci Archa v Praze v ulici Na Poříčí
Končící Bohemia Energy mírní paniku. Svým závazkům dostojíme, ubezpečuje

Jedním z jejích velkých partnerů byl komunitní projekt Skautská energie, který nabízel dodávky elektřiny především členům Junáka. "V tuto chvíli vyhodnocujeme další kroky a zároveň jednáme s dalšími dodavateli energií v ČR, abychom zachovali i ve stávající situaci pro zákazníky Skautské energie co nejvýhodnější možné ceny. Bohužel k dnešnímu dni jsme zatím žádnou přijatelnou nabídku na trhu nezískali," napsal na webu skautského projektu jeho ředitel Tomáš Slavík.