Na tramvajových zastávkách na Strossmayerově náměstí se nedávno objevily obrazovky, zobrazující nejbližší odjezdy tramvají. Využití elektronických prvků pro informování o veřejné dopravě, v evropských metropolích naprosto běžné, je zatím v Praze k vidění spíše sporadicky. Dopravní podnik spolu s organizátorem pražské dopravy Ropid to chce změnit. I tak si však Pražané na přehledné zobrazení odjezdů bez nutnosti pročítat se jízdními řády ještě nějaký čas počkají.

Elektronické tabule by mohly nahradit papírové vývěsky

Na Strossmayerově náměstí nyní Ropid testuje LCD panel, který by podle mluvčího organizace Filipa Drápala mohl nahradit klasické papírové jízdní řády. „Nyní ještě nelze hovořit o konkrétním plánu na rozšíření počtu takových zařízení. Nicméně pokud se to osvědčí, rádi bychom časem touto technologií nahradili klasické papírové vývěsky," uvedl mluvčí.

V současnosti jsou na některých tramvajových úsecích osazeny elektronické tabule, zobrazující příjezdy a odjezdy jednotlivých linek. Jejich rozšiřování však již delší dobu téměř nepokračuje a dopravní podnik je umisťuje v podstatě jen na nových úsecích, naposledy třeba při prodloužení trati do Podbaby v roce 2011.

„V minulosti se s rozšiřováním zastávkového informačního systému nepřestalo. Rozšiřování jen nepokračovalo tempem, jakým bychom si přáli, nebo by si systém zasloužil," uvedla mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková. Svou roli v nedostatečném počtu těchto pro cestující velmi užitečných prvků podle ní hraje jejich nákladnost.

Zatím jde jen o sliby 

Město nyní připravuje veřejnou soutěž na design zastávek MHD, jejichž podoba by se v budoucnu měla sjednotit. Spolu se zastávkovými stojany budou designéři navrhovat i elektronické odjezdové tabule, které by měly podle plánů města přibývat.

Zatím jde však jen o sliby a jenom čas ukáže, jestli vedení města a dopravního podniku skutečně dlouhodobý deficit začne napravovat. V samotné soutěži půjde „jen" o design a její výsledek navíc bude zřejmě znám až za téměř dva roky.

Soutěž na design potrvá skoro dva roky

„Pokud bude soutěž vypsána do léta letošního roku, první testovací vzorky třech nejlepších uchazečů by se měly testovat zhruba příští rok na jaře a v létě ke konci příštího roku bychom mohli mít vybranou finální podobu a poté by se mohlo začít s postupnou obměnou těchto zařízení," uvedl Drápal.

V nejbližších téměř dvou letech tak Pražané budou muset zkoumat jízdní řády stejně, jako doposud. Jistou útěchou by mohl být alespoň fakt, že v budoucnu by kromě odjezdů a příjezdů měly elektronické prvky poskytovat více informací.

Tabule by měly zobrazovat i čas zbývající do odjezdu spoje 

„Dodnes se bohužel nepodařilo zpřístupnit data o aktuální poloze vozidel dopravního podniku. Věříme však, že už to nebude dlouho trvat, neboť jsme jedním z posledních měst v Evropě, kde ještě tyto informace nejsou on-line zveřejňovány," uvedl Drápal s tím, že tabule by měly na základě těchto dat poskytovat informace například o zpožděních a dalších mimořádnostech.

To potvrdila i Řehková z dopravního podniku. „Kromě standardních jízdních řádů by elektronické tabule měly zobrazovat on-line čas zbývající do odjezdu spoje, směr jeho jízdy, ale i například nízkopodlažnost přijíždějícího vozidla," vysvětlila.