Odborníci z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice ukončili práce na více než 7 000 let staré studni. Mimořádný nález z pravěku objevili archeologové v roce 2018 u Ostrova na Chrudimsku. Restaurátoři v Litomyšli studnu zakonzervovali a připravili k předání. Unikát z období neolitu čeká nyní transport do Východočeského muzea v Pardubicích.

Asi stovka křehkých částí pochází ze dvou studní, jedna byla z dubového dřeva a druhá z jedlového.

Pohled na jednu z ploch výzkumu s patrnými řadami kůlových jam z mladší doby kamenné, které původně tvořily konstrukci tzv. dlouhého domu
OBRAZEM: Jičínská venuše? Archeologové našli kus vzácné sošky z neolitu

„Ani po konzervaci se ošetřené dřevo pevností nevyrovná běžnému dřevu. I tak je možné ho při šetrné manipulaci převážet. Aby se tento světový unikát při transportu nepoškodil, obalíme jednotlivé díly do bublinkové fólie a vložíme je do plastových transportních nádob,“ přiblížil postup Karol Bayer, proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost litomyšlské Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Záchrana čtyřboké dubové studny trvala restaurátorům přes dva roky. „Je to nejstarší objekt, na kterém jsme s kolegy na fakultě pracovali. Na záchraně a zakonzervování studny, která si vyžádala stovky hodin práce, se podílelo pět restaurátorů,“ dodal Bayer.

Studna na místě nálezu: 

Důležitou součástí záchrany byla příprava technologického postupu. Restaurátoři nejprve kusy dřeva po šetrném odstranění zbytků zeminy a ošetření biocidním prostředkem impregnovali na 16 měsíců v roztoku sacharózy. Právě cukr měl dřevo zpevnit a zabránit jeho smršťování, případně deformaci při následném vysychání v prostorách se stabilní teplotou a kontrolovanou vlhkostí. Dřevěné části schly na roštech rok.

Archeologické sondy v prostoru někdejšího východního křídla staré klášterní kvadratury. V pozadí nový barokní konvent, jeho východní, tzv. císařské křídlo.
Archeologická senzace. Nové nálezy ve Znojmě přepíší historii Velkomoravské říše

„Pozorovali jsme, zda se na povrchu nedělají plísně, a zda se jednotlivé kusy nesmršťují nebo nedeformují. V závěru jsme sledovali kolísání hmotnosti. Jakmile se stabilizovala, usoudili jsme, že proces sušení je u konce,“ vysvětlil Bayer.

Významný nález 

„Tento nález je důležitý nejenom z celosvětového hlediska, ale i z našeho lokálního. V našem koutu východních Čech se zatím moc nálezů z období neolitu neobjevilo. Pro nás je tak zásadní v tom, že můžeme lépe datovat, kdy se tu objevila první neolitická osídlení,“ poznamenal archeolog Jan Jílek z Východočeského muzea v Pardubicích.

Experti z brněnské Mendelovy univerzity poté pomocí letokruhů prokázali, že stromy použité na stavbu dubové studny byly pokáceny mezi roky 5 256 a 5 255 před naším letopočtem a rohové sloupy pocházejí z kmenu, který padl dokonce na přelomu let 5 259 a 5 258 před naším letopočtem.

Při archeologickém průzkumu dálnice D35 odkryli archeologové ještě sedm dalších studní z různých období pravěku.

Pravěká studna od Ostrova na Chrudimsku je vysoká 140 centimetrů a skládá se ze čtyř rohových sloupků s drážkami. V nich drží prkna tvořící strany objektu. Půdorys unikátního nálezu má tvar čtverce se stranou dlouhou 80 centimetrů. Archeologové studnu nalezli v roce 2018 při průzkumu stavby dálnice D35. Při velmi logisticky a technicky náročné akci, která neměla v České republice obdoby, studnu z místa nálezu vyzvedli v jednom bloku.