4. ledna 2012 sice zmizel nápis fakultní nad hlavní branou Bulovky, ale nemocnice i nadále zůstala výukovým pracovištěm pro všechny pražské lékařské fakulty. V současnosti provozuje společná pracoviště s 1., 2. a 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, ve kterých je realizována výuková a výzkumná činnost.

Oddělení anesteziologie a resuscitace (ARO) Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze
Zpřísnění opatření: Nemocnice nesmí přijímat pacienty na plánovanou péči

Podle slov ředitele nemocnice Jana Kvačka plní Bulovka všechny hlavní úkoly kladené na fakultní nemocnice. Dlouhodobě poskytuje ve vybraných odbornostech, jako jsou například vysoce nakažlivé nemoci či ortopedie, specializovanou a superspecializovanou péči pro celou Českou republiku. Stejná situace po celá léta panovala i v Thomayerově nemocnici. To nakonec ministersvo zdravotnictví uznalo a status nemocnicím vrátilo.

Z plánů sešlo

Status oběma nemocnicím odebral jejich zřizovatel, tedy ministerstvo zdravotnictví. Uváděným důvodem byla restrukturalizace sítě akutních lůžek v hlavním městě, které mělo v plánu Bulovku i Thomayerovu nemocnici převést pod svou správu a proměnit je v metropolitní nemocnice. Tento záměr se nakonec neuskutečnil.

Andrej Babiš a Vojtěch Adam. Foto z pracovní návštěvy v Oblastní nemocnici v Příbrami.
Trestní odpovědnost shledána nebyla. Babiš s Vojtěchem stíháni nebudou

Status fakultní byl odebrán Nemocnici Na Bulovce a Thomayerově nemocnicí 1. ledna 2012. Od té chvíle v Praze působily pouze tři z pěti fakultních nemocnic. FN Královské Vinohrady, FN Motol a Všeobecná fakultní nemocnice na Novém Městě. Po devíti letech je pětice opět kompletní.