Kongres Poláků v České republice nechal vytisknout tisíce plakátů a letáků, které distribuuje prostřednictvím svých institucí a organizací. Ewa Farna, která se při každé příležitosti chlubí svými menšinovými kořeny, dokonce natočila speciální spot, který diváci uvidí v regionálních televizích.

„Tato kampaň má své logo a svou tvář, dokonce dvě velmi populární tváře. Bylo to velmi jednoduché rozhodnutí. První je Ewa Farna, mladá, dynamická, velice populární a pozitivně naladěná osoba. Na druhé straně o generaci starší, správný tvrdý chlap, sportovec, popularizátor goralské kultury a folkloru, Alojzy Martynek,“ říká šéf Kongresu Poláků Józef Szymeczek.

Proč osvěta na toto téma? Národnost je považována za důvěrný údaj, a proto ji respondenti nemusí do kolonky sčítacího formuláře uvádět. Proto se Poláci, jedna z nejsilnějších a historicky nejvíce zakořeněných menšin v Česku, bojí, že během tohoto sčítání může hlasy ztratit. Dalším důvodem je unifikace spojené Evropy.

„Zdůrazňujeme, že příslušnost k národnosti, která má zajímavou historii, kulturu, jazyk i zvyky, která má své organizace, školství, divadla, je velikým bohatstvím, které je třeba opečovávat a předávat dalším generacím. A také čím nás sčítání vykáže více, tím více peněz i z Evropské unie můžeme získat na své projekty,“ dodává Szymeczek.

Komisaři se budou také dotazovat na mateřský jazyk, kterým lidé doma mluví mimo úřední styk. Tento údaj je na rozdíl od národnosti povinný.
„Cílem této kampaně je připomenout lidem v regionu, že slezské nářečí je formou polského jazyka a každý, kdo mluví „po našimu“, ať uvede jako mateřskou řeč jazyk polský,“ nabádá Szymeczek.

Poláků v Česku ubývá

Poslední sčítání lidu z roku 2001 zaznamenalo osmitisícový úbytek Poláků oproti sčítání z roku 1991. V roce 2001 se k polské národnosti přihlásilo 51 968 obyvatel. Pokud tedy blížící se sčítání lidu neprokáže, že jich v Česku žije dostatek, hrozí polské menšině na Těšínsku rušení dvojjazyčných cedulí i zánik národnostních školek a škol.

Čtěte také: Poláci na českém Těšínsku se šikují před sčítáním