Takhle na papíře to vypadá jako báječně šlapající soukolí: pracovníci místní univerzity a další odborníci připraví kraj na transformaci, lidi opouštějící pracovní místa ve „špinavé“ energetice kariérně nakopne úřad práce a ČEZ s dalšími velkými podniky pro všechny připraví profese v novém průmyslu, který se poveze na zelené vlně vodíku či lithia. To, co tu ve velké zkratce popisujeme, je kýžený obraz Ústeckého kraje během příštích dekád, kdy spolu s dalšími evropskými regiony ustoupí od hospodářství zaměřeného na uhlí.

Aby se tak velká změna obešla bez sociálních otřesů a vylidňování, Evropská unie pro nutnou přeměnu oblastí vyčlenila balík miliard ve Fondu pro spravedlivou transformaci (FST). Stanovila jistý rámec, co za ně pořídit, ale konkrétně to nechala napsat regionální hráče. Jejich takzvaná Regionální stálá konference pak do finále před vládu a nakonec evropské komisaře posílá 11 strategických projektů. Ty mají Ústecký kraj náročnou změnou provést bez větší úhony. Oproti projektům, které podpořili na Karlovarsku a Ostravsku, tu chybí podpora kultury. 

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier s chotí Elke Büdenbenderovou na návštěvě v Ústí nad Labem
Německý prezident Frank-Walter Steinmeier viděl v Ústí Wintonovo dítě na malbě

Všechny tři regiony se podělí o 41 miliard korun, na Ústecko má přitéct cirka 16 miliard. Experti vybírali strategické projekty celkem ze 49 podaných projektů od různých žadatelů. Podle hejtmana je výsledek úspěch, když náročný proces zvládli na kraji odbavit v uplynulé krátké a nelehké době téměř z nuly do potřebné fáze. „Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans viděl, že jsme skutečně připraveni a odhodláni transformaci začít,“ uvedl Jan Schiller (ANO) po nedávné prezentaci projektů.

Proces se ale setkává i s kritikou. „Nastavené podmínky zvýhodňují velké hráče a jejich výběr neprobíhal transparentně,“ uvedla Václava Marková z neziskovky Centrum pro dopravu a energetiku s tím, že podle eurokomisařů by přitom podpora z FST měla cílit hlavně na malé a střední podniky. Podle krajské radní Ivy Dvořákové (ODS) by ale další projekty mohly být financovány v rámci různých tematických výzev a z dalších fondů Evropské unie. Včetně projektů obcí i malých a středních podnikatelů.

Kreativci ostrouhali. Zatím

Na záříjové jednání vlády posílají strategické projekty vedle ústeckého hejtmanství také Karlovarský a Moravskoslezský kraj. Právě výběr druhého hejtmanství nedávno srovnal s tím Ústeckým Schiller. „Chtějí tu do budoucna místo uhlí těžit data. My máme v Ústeckém kraji zase jiné možnosti, které chceme využít. Soustředíme se na důležitá témata rozvoje regionu a nové příležitosti, jako jsou například vodík, geotermální energie a projekt Gigafactory, které mohou výrazně změnit náš region,“ řekl hejtman.

Zelená pro Evropu.Zelená pro Evropu.Zdroj: DeníkNa severovýchodě země je ale mezi 13 projekty také vybudování nového sídla krajské knihovny v Ostravě i nového muzea. V nabídce z Karlovarska zase mezi strategickými projekty nechybí krajská kulturní a kreativní kancelář. Něco takového naopak v Ústeckém kraji mezi vybranými projekty není. I když takzvaný Kreativní hub postoupil mezi 18 návrhů. Projekt obnášel podporu sítě menších kreativních „spotů“ napříč krajem a jednoho většího takového centra v Ústí.

Premiér Andrej Babiš a ministři Adam Vojtěch a Klára Dostálová při návštěvě děčínské nemocnice.
Chceme lidi přesvědčit o důležitosti očkování pomocí čísel, říká ministr Vojtěch

Podle tvůrců má jejich projekt smysl. „Kulturně kreativní odvětví mají potenciál vytvářet bohatství a nová pracovní místa,“ zmínil jeden z tvůrců, ředitel ústeckého Hraničáře Aleš Loziak. Mezi dalšími benefity jmenoval zvýšení občanské angažovanosti, vytváření atraktivní image místa či rozvoj turistického ruchu. I když nezískali nálepku „strategický“, do následných tematických výzev ho jeho tvůrci přihlásí. „Pro náš projekt to neznamená žádnou stopku ani informaci, že je špatný a nemáme ho dělat,“ potvrdil Loziak. Tak se asi zařídí i další realizátoři z různých branží.

Jedenáct vyvolených

Kraj posílá do boje o evropské miliardy z Fondu pro spravedlivou transformaci přednostně tyto strategické projekty. V boxu uvádíme realizátora, jméno projektu a jeho stručnou anotaci.

Univerzita J. E. Purkyně
RUR ‐ Region univerzitě, univerzita regionu
Komplexní transformace vzdělávací soustavy, a to jak po stránce personální, tak po stránce praktických výstupů ze vzdělávání (spolupráce vzdělávací soustavy s aplikační sférou) a po stránce andragogické.

Univerzita J. E. Purkyně
GET Centre UJEP ‐ Green Energy Technologies Centre of UJEP
Vybudování komplexního energeticky zaměřené pracoviště, které bude sloužit pro výchovu a vzdělávání nových specialistů potřebných pro realizaci energetické transformace Ústeckomostecké aglomerace.

Ústecký kraj
Transformační centrum Ústeckého kraje
Díky otevřené datové platformě, která bude sbírat, analyzovat a vizualizovat data, budou mít firmy i veřejná správa vždy přesné informace pro rozhodování. Projekt podpoří malé a střední firmy s inovativními nápady a otevře jim cestu k moderním technologiím a digitalizaci.

Česká geologická služba
SYNERGYS ‐ systémy pro energetickou synergii
Klíčovým výstupem je soubor pilotních technologií hlubinného geotermálního zdroje, podzemních zásobníků tepla a elektrolytické jednotky pro výrobu zeleného vodíku integrovaných do funkčního technologického „ekosystému“.

ČEZ
Gigafactory
Výstavba továrny na výrobu lithiových baterií s výrobní kapacitou 40GWh baterií ročně v odstavené elektrárně v Prunéřově. Lithium‐iontové baterie budou primárně sloužit pro elektrická a hybridní vozidla a bude je rovněž možné použít pro systémy skladování energie.

ČEZ
Těžba lithia na Cínovci
Bude hlubině vytěžena hornina, která bude dále upravena na požadovanou frakci a dopravena na povrch k dalšímu zpracování v povrchovém areálu dolu. Součástí projektu je také výstavba navazujících zařízení – liniová stavba produktovodu, a samotný zpracovatelský závod.

Krajské sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje
Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje
Sdílení dobré praxe, síťování, stáže a studijní pobyty i do zahraničních transformovaných regionů, workshopy a publikace, výměna zkušeností a know‐how formou koordinace podobných animačních projektů a šíření informací ohledně dotačních možností.

Úřad práce
POZATR
Možnost pro zaměstnavatele využít při přechodu na nové technologie poradenské a vzdělávací služby. Výrazně bude podporována podnikavost poradenstvím a finanční podporou. Osoby ohrožené ztrátou zaměstnání budou moct využít širokou nabídku podpory.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem
Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem
Nákup dvaceti nových autobusů na vodíkový pohon pro zajištění provozu veřejné hromadné dopravy na území Ústí nad Labem a v jeho okolí, výstavba vodíkové čerpací stanice, čističky vodíku a rekonstrukce servisního zázemí.

FOR H2ENERGY
H2 Triangle
Výstavba vodíkového hospodářství uvnitř průmyslového areálu Triangle zahrnujícího jednotku pro generaci obnovitelné elektřiny, výrobu zeleného vodíku, jeho kompresi, skladování, distribuci či konverzi zpět na obnovitelnou elektřinu.

Sev.en Innovations
Green Mine ‐ celková revitalizace a resocializace lomu ČSA
Projekt chce skloubit novou rekultivovanou post-těžební krajinu v dnešní lokalitě uhelného lomu (těžba zde skončí v roce 2024) s novými podnikatelskými aktivitami. Dále vybudování smart rozvojových zón, výroba čisté energie a kvalitní život obyvatel.

Zdroj: Ústecký kraj