Dále se podívali na kardiopulmonální resuscitaci, z toho 16 z nich si vyzkoušelo nepřímou srdeční masáž. Zájem byl i o činnosti v ambulanci bolesti, anesteziologické poradně.

Ředitel zdravotní péče děčínské nemocnice a primář oddělení Michal Hanauer představil zájemcům připravovanou novou koncepci pracoviště ARO v návaznosti na realizaci projektu dostavby děčínské nemocnice. „Průběh a zájem o tuto akci zcela předčil mé očekávání v tom dobrém slova smyslu. Osobně jsem rád, že jsme mohli spojit prezentaci současného stavu a naše možnosti s tím, co chceme realizovat v horizontu následujících tří let. Velké poděkování zaměstnancům ARO oddělení,“ uvedl Michal Hanauer.

„Akce se zdařila, jsem nadšená. Návštěvníci různého věku odcházeli spokojeni a přáli nám, aby naše plány vyšly. Zaměstnancům ARO moc děkuji za přípravu a úžasnou realizaci Dne otevřených dveří,“ řekla hlavní sestra děčínské nemocnice Danuše Tomášková.