Svou činnost tu předvedly i další složky integrovaného záchranného systému včetně hasičů, zdravotníků, strážníků a také zástupci armády. Na už 17. ročníku této akce si návštěvníci zblízka prohlédli nejnovější techniku a viděli poutavé ukázky činnosti specializovaných složek policie Libereckého, Středočeského a Ústeckého kraje a hlavního města Prahy, dále českolipských městských strážníků, Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje a Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.

Policisté veřejnosti předvedli simulované ukázky zásahu pořádkových jednotek za využití vrtulníku a také přeshraničního pronásledování ujíždějícího vozidla. Návštěvníky rovněž zaujala pražská jízdní policie a psovodi s jejich výcvikem a ukázkou poslušnosti služebních psů, kterou závěr zpestřili humornou vložkou.