Jedna svatá rodina stála před kostelem, kam se živému Ježíškovi chodili klanět řemeslníci, hospodyně, žebráci i tři králové, kteří přijeli na koních a s velkými dary. Na druhé straně náměstí se nabízel jiný druh podívané. Marie, Josef a Jezulátko tam stáli obklopení zvířaty ze chléva, nad hlavami betlémskou hvězdu. Vše z ledu, který prosvěcovala barevná záře.

Živý betlém v Kadani:

Díky akci Magické kadaňské Vánoce si příchozí užili i další atrakce. Děti, které nezapomněly brusle, se sklouzly na plastovém kluzišti a něco dobrého nabídly stánky i obchůdky na náměstí.