Během slavností se účastníkům představili italští praporečníci a trubači, fakíři, divadelníci i muzikanti a nechybělo ani slavnostní přivítání vévody.

Vrcholem programu jsou i letos dobové bitvy a diváky ohromil i sobotní ohňový průvod v sobotu večer, po kterém následoval ohňostroj zajímavě zakomponovaný do rozmluvy ďábla a anděla o ctnostech a hříších vévody Albrechta.