„Náplavka musí odolat proudění vody, ledovým jevům i pohybu těžké techniky zajišťující její efektivní údržbu - při standardní údržbě se tam bude pohybovat třeba desetitunové vozidlo,“ vysvětlil nutnost robustního provedení vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petr Loyka.

Při zvýšených průtocích v korytě Moravy bude promenáda zatopena vodou. „Zhruba 30 dní v roce bude náplavka pod vodou. Robustní dlažba tak plní požadavek na dlouhou životnost a prostor s opravdu velkým zatížením,“ objasnil Petr Loyka.

Hřbitov v Bohumíně. Ilustrační foto
Konve i staré kytice. Lidé si za hroby odkládají věci, správcům hřbitovů to vadí

Podle vedoucího odboru životního prostředí magistrátu se nepočítá s tím, že přes náplavku povede cyklostezka, jak někteří Olomoučané kritizovali, že žulové kostky jsou pro cyklisty nevhodné.

„Nevím, kde se informace o cyklostezce vlastně zrodila. Na odboru životního prostředí je k nahlédnutí kompletní projektová dokumentace, jejíž součástí cyklostezka nikdy nebyla,“ odmítl spekulace.

Na náplavce podél řeky Moravy neporostou stromy, jak někteří Olomoučané vytýkají, že novému prostoru chybí zeleň. S jejich výsadbou se počítá o „patro výše“ - v části Blahoslavovy ulice se už zelenají první vysazené listnáče.

Pravý břeh se dokončí v září

Břehy řeky Moravy v Olomouci procházejí historickou proměnou v rámci probíhající etapy výstavby protipovodňových opatření, která ochrání 20 tisíc lidí a majetek v hodnotě 3 miliard korun. Zkapacitnění koryta umožní provést městem povodeň s průtokem 650 m3 s-1  - 380letou povodeň.

Kostel a zvonice ve Studenci
Stovky let stará. Unikátní zvonice ve Studenci potřebuje náročnou opravu

Výstavbu promenády zdržovaly problémy se zásobováním žulovými bloky.

Situace zlepšila, nicméně několikaměsíční zpoždění dodávek kamenů je znát. Přesto se po náplavce bude možné projít ještě v letošním roce. „Lze potvrdit, že náplavka na pravém břehu bude dokončena v řádném termínu, tedy v září,“ uvedl v květnu investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.