Děti poprvé půjdou do budovy na náměstí hned po jarních prázdninách. Během nich, v týdnu od 9. do 13. března, proběhne samotné stěhování. „Detaily týkající se technického zajištění budeme řešit průběžně,“ sdělil Vladimír Bělonohý z odboru rozvoje a správy majetku semilské radnice.

Pro třídu mateřské školy waldorfské, která také sídlí v budově Treperky, se našly prostory v Základní škole waldorfské ve Špidlenově ulici. Sem už děti chodí od počátku školního roku a tedy i stěhování této třídy proběhlo s dostatečnou časovou rezervou během letních prázdnin.

Rekonstrukce budovy provizorní mateřské školy probíhala od března 2019, dokončili ji podle harmonogramu v únoru. Radnici stála 24 milionů korun, když z operačního programu Životní prostředí získala dotaci ve výši 2,3 milionu korun na zateplení a vzduchotechniku.

Budovu město koupilo v roce 2016 z důvodu sjednocení a rozšíření prostor pro zdejší základní uměleckou školu. Začínající umělci si sice počkají, po roce a půl na ně ale budou čekat krásné prostory. „V celkových nákladech na rekonstrukci jsou i náklady na úpravy ze školky na Základní uměleckou školu,“ vysvětlil Bělonohý. Při poslední etapě přeměny na budovu vhodnou pro ZUŠ se bude jednat o práce v řádech statisíců, které budou spočívat především v úpravě sociálních zařízení a demontáži sádrokartonových příček.

Propojené kruhy

Rok a půl trvající provizorium přinese dětem, rodičům, ale i celému městu velké pozitivum. Na místě současné školky Treperka, kterou na jaře čeká demolice, vyroste ultramoderní budova. Semilská radnice získala na stavbu za 97 milionů 82 milionů korun z dotací.

Architektonická soutěž na novou podobu budovy školky proběhla už v roce 2015 a přilákala nebývalý zájem architektů nejenom z České republiky, ale i z Německa, Slovenska, Rakouska, Švédska, Španělska anebo Japonska. Pasivní budovu mají podle vítězného návrhu architekta Marka Topiče tvořit dva propojené kruhy.

V budově budou souběžně a zároveň nezávisle probíhat dva programy vzdělávání. Jedna část bude patřit waldorfské mateřince, druhá klasické. V průsečíku kruhů bude společné zázemí. Nová mateřská škola v Semilech má v roce 2021 přivítat 110 dětí, stávající měla kapacitu 88.

„Cena zahrnuje nejen nízkoenergetickou budovu, ale také přeložky, parkoviště, zahradu a podobně. Je to také o komfortu spaní a kapacitě včetně dvouletých dětí,“ přiblížila starostka Semil Lena Mlejnková.

Radnice byla připravena stavbu nové školky hradit i ze svých zdrojů. Díky dotaci ale nedojde k zastavení ostatní investiční činnosti ve městě. „Pokud bychom totiž dotaci nezískali, museli bychom scházející finanční prostředky řešit úvěrovým financováním, což by zatížilo město na mnoho let dopředu,“ doplnila starostka.

Předpoklad zahájení výstavby nové školky Treperka je v prvním čtvrtletí letošního roku, provoz v ní by měl být zahájen po jejím dokončení v září roku 2021. „Stavební akce v sobě zahrnuje nejenom demolici a výstavbu nového objektu, ale také veškeré sadové úpravy, rekonstrukci parkoviště a přilehlé zahrady s novými herními prvky,“ doplnila Jana Dvořáková z odboru rozvoje a správy majetku.