Děti poprvé půjdou do budovy na náměstí hned po jarních prázdninách. Během nich, v týdnu od 9. do 13. března, proběhne samotné stěhování. „Detaily týkající se technického zajištění budeme řešit průběžně,“ sdělil Vladimír Bělonohý z odboru rozvoje a správy majetku semilské radnice.

Pro třídu mateřské školy waldorfské, která také sídlí v budově Treperky, se našly prostory v Základní škole waldorfské ve Špidlenově ulici. Sem už děti chodí od počátku školního roku a tedy i stěhování této třídy proběhlo s dostatečnou časovou rezervou během letních prázdnin.

Radim Schwab.
Radim Schwab: Zpívat Dona Giovanniho v libereckém divadle je obrovská výzva

Rekonstrukce budovy provizorní mateřské školy probíhala od března 2019, dokončili ji podle harmonogramu v únoru. Radnici stála 24 milionů korun, když z operačního programu Životní prostředí získala dotaci ve výši 2,3 milionu korun na zateplení a vzduchotechniku.

Budovu město koupilo v roce 2016 z důvodu sjednocení a rozšíření prostor pro zdejší základní uměleckou školu. Začínající umělci si sice počkají, po roce a půl na ně ale budou čekat krásné prostory. „V celkových nákladech na rekonstrukci jsou i náklady na úpravy ze školky na Základní uměleckou školu,“ vysvětlil Bělonohý. Při poslední etapě přeměny na budovu vhodnou pro ZUŠ se bude jednat o práce v řádech statisíců, které budou spočívat především v úpravě sociálních zařízení a demontáži sádrokartonových příček.

Propojené kruhy

Rok a půl trvající provizorium přinese dětem, rodičům, ale i celému městu velké pozitivum. Na místě současné školky Treperka, kterou na jaře čeká demolice, vyroste ultramoderní budova. Semilská radnice získala na stavbu za 97 milionů 82 milionů korun z dotací.

Dívku v Brodě srazilo auto. Nerozhlédla se a v uších měla sluchátka
Dívku v Brodě srazilo auto. Nerozhlédla se a v uších měla sluchátka

Architektonická soutěž na novou podobu budovy školky proběhla už v roce 2015 a přilákala nebývalý zájem architektů nejenom z České republiky, ale i z Německa, Slovenska, Rakouska, Švédska, Španělska anebo Japonska. Pasivní budovu mají podle vítězného návrhu architekta Marka Topiče tvořit dva propojené kruhy.

V budově budou souběžně a zároveň nezávisle probíhat dva programy vzdělávání. Jedna část bude patřit waldorfské mateřince, druhá klasické. V průsečíku kruhů bude společné zázemí. Nová mateřská škola v Semilech má v roce 2021 přivítat 110 dětí, stávající měla kapacitu 88.

„Cena zahrnuje nejen nízkoenergetickou budovu, ale také přeložky, parkoviště, zahradu a podobně. Je to také o komfortu spaní a kapacitě včetně dvouletých dětí,“ přiblížila starostka Semil Lena Mlejnková.

Radnice byla připravena stavbu nové školky hradit i ze svých zdrojů. Díky dotaci ale nedojde k zastavení ostatní investiční činnosti ve městě. „Pokud bychom totiž dotaci nezískali, museli bychom scházející finanční prostředky řešit úvěrovým financováním, což by zatížilo město na mnoho let dopředu,“ doplnila starostka.

O panice z koronaviru a zapomenuté chřipce

Předpoklad zahájení výstavby nové školky Treperka je v prvním čtvrtletí letošního roku, provoz v ní by měl být zahájen po jejím dokončení v září roku 2021. „Stavební akce v sobě zahrnuje nejenom demolici a výstavbu nového objektu, ale také veškeré sadové úpravy, rekonstrukci parkoviště a přilehlé zahrady s novými herními prvky,“ doplnila Jana Dvořáková z odboru rozvoje a správy majetku.