Občanské hnutí Extinction Rebellion chtělo tímto způsobem upozornit na hromadné vymírání v důsledku klimatické změny, kterého jsme v současné době svědky. „Podle Mezinárodního panelu OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) průměrný výskyt původních druhů v jejich tradičních lokalitách klesl, většinou od roku 1900, nejméně o pětinu,“ doplnil Hynek Hruška z Rebelie.

Účastníci za obešli za doprovodu zvuku bubnování náměstí a následně symbolicky zemřeli, aby poukázali na vážnost situace. Během happeningu členové hnutí představili své požadavky, které mají přispět k řešení stávajících problémů. Akce se konala v rámci Mezinárodní rebelie, do které se zapojilo 54 zemí světa. Jedná se o sérii protestních akcí, prostřednictvím kterých se hnutí snaží upozornit na klimatickou změnu a její důsledky. V České republice akce vyvrcholí v rámci Velká podzimní rebelie za život 12. října v Praze.