Covidovou komisi tvořili dva členové armády a zapisovatel. Jeden z vojáků a úředník se tak převlékli do tzv. tyveků (proticovidových obleků – pozn. red.) a s urnou vyrazili až k voličově domu. Zbývající člen armády jim asistoval při oblékání a následném dezinfikování.

„Než se ustrojíme, ohlásíme se voliči, že za ním jedeme. Zeptáme se, zda má připravené volební lístky. Po příjezdu zkontrolujeme voličovu totožnost podle občanského průkazu a ověříme, zda se nachází na seznamu voličů. Poté od nás obdrží volební obálku, do které vloží svůj hlas a vhodí ji do urny,“ popsal zapisovatel jedné z komisí Róbert Miček z krajského úřadu s tím, že za pátek objeli voliče na Tachovsku a také některé v Plzni.

„Nahlášeno jsme jich měli dvanáct, jeden z voličů svou účast zrušil. Vše probíhalo bez problémů. Na Tachovsku jsme měli čtyři stanoviště a poté jsme jeli do Fakultní nemocnice na Borech, kde odhlasovali dva pacienti. Končíme v jednom bytě, kde nás očekávají čtyři voliči najednou,“ řekl Deníku Miček.

Nejhorší je sundat oblek přes boty

Podle něj bylo na Tachovsku příjemné, že občanémohli z rodinných domů vyjít volit ven. „V Plzni už máme voliče v bytových domech,“ poznamenal.

Poté, co komise od voliče odejde, musí se ihned odstrojit a dezinfikovat. „Vyčistíme si ruce v rukavicích, štíty, ale také urnu. Pak se vysvlékneme. Nejhorší je dostat oblek přes boty,“ sdělil zapisovatel.

Jedním z Plzeňanů, za kterým se komise vydala, byl muž, u kterého se nákaza potvrdila zhruba před dvěma týdny. „Žádné volby jsem zatím nevynechal a neodradila mě ani karanténa,“ uvedl.