Proto je na části Železného potoka natažen elektrický ohradník, zatím jediný v republice. „V úseku, kde je ohradník instalován, staví bobři opakovaně hráze, aby mohli snadněji putovat za potravou. Bohužel tato část potoka těsně přiléhá k účelové komunikaci, kterou voda vzdutá bobřími hrázemi zaplavuje a znemožňuje průjezd a zároveň ničí cestní těleso,“ sdělila Deníku zooložka Milena Prokopová z přimdské správy Chráněné krajinné oblasti Český les.

Druhý ročník dne otevřených dveří v objektu úložiště radioaktivního odpadu SURAO v Litoměřicích.
Lidem slouží už 55 let. Uložiště radioaktivního odpadu Richard čeká rozšíření

Na tomto místě v posledních letech několikrát povolili boření hrází, jenže je to náročné na čas i techniku. „Navíc přesto může dojít k trvalému poškození komunikace, jejíž oprava může snadno dosáhnout miliónových částek, které nejsou ze strany státu nijak kompenzovány. Samozřejmě také bobrům, chráněným živočichům, boření hrází neprospívá. Na jejich opětovné stavění musí vynakládat množství energie a zároveň u nich dochází ke zvýšení stresu,“ poukázala zooložka a dodala, že instalací elektrického plovoucího ohradníku se snaží na kritických osmdesáti metrech toku zamezit bobrům stavět hráze a přispět tak k lepšímu soužití bobrů s člověkem.

Inspirace v Tyrolsku

Elektrický ohradník je unikátní v rámci republiky, pracovníci Správy CHKO Český les se inspirovali v rakouském Tyrolsku, kde už podobný ohradník nějakou dobu funguje. Na Železném potoce je instalován od 20. listopadu a zatím zde bobři hráze nestaví. „Jde v podstatě o obyčejný elektrický ohradník určený pro pastvu ovcí umístěn na plovoucí bójky, aby se lanko s napětím udrželo nad hladinou i při kolísání vodní hladiny. Lanko je nataženo ´cik-cak´ přes vodní hladinu a zabraňuje bobrům umisťovat do koryta klacky a další materiál na stavbu hrází,“ popsala Milena Prokopová.

Kácení bukové aleje na Městském hřbitově v Prostějově - 18.12. 2019
Nebožtíci nemají klid ani o Vánocích. Z prostějovského hřbitova zmizí 23 buků

Správa CHKO na potoce nedaleko Železné na Domažlicku tak testuje vhodnost použitých materiálů, konstrukci opatření, náročnost na údržbu apod. Pokud se osvědčí toto zabezpečení toků proti stavění bobřích hrází, doporučí ho i na jiných problematických místech.

Jen na území Českého lesa (od Broumova po Českou Kubici) a v jeho blízkém okolí evidují asi 30 bobřích teritorií, což může odpovídat 250-300 jedincům. Tento stav se za posledních několik let nemění, protože v Českém lese je již bobří populace stabilizovaná a dále nenarůstá.